Petar Jovanović
(1859-1864)

Petar Jovanović je značajna ličnost srpske crkve. Rođen je 18. februara 1800. godine u Iloku. Gimnaziju i bogosloviju svr�io je u Sremskim Karlovcima. Od 1819. do 1829. bioje profesor karlovačke gimnazije. Godine 1830. pre�ao je u Srbiju gdje je postao sekretar narodnog suda a zatim i sekretar kne�eve kancelarije u Kragujevcu. Jedno vrijeme radio je kod mitropolita Milentija Pavlovića (1831-1833). Na preporuku mitropolita Stratimirovića knez Milo� ga je privolio da se primi polo�aja beogradskog mitropolita. Godine 1833. posvećen je u Carigradu. Mnogo je radio na organizaciji crkve u Karlovačkoj mitropoliji. Napisao je ustrojstvo za duhovne vlasti.

Kao crkveni starje�ina bio je strog, ali odličan organizator.  Bio je anga�iran u prosvjetnim pitanjima zemlje. Zbog dinastičkih borbi morao je napustiti Srbiju. Kada je 1859. knez Milo� ponovo do�ao na vladu, oklevetan kod ionako podozrivog kneza Milo�a, odlazi u Sremske Karlovce. Godine 1859. povjerena mu je eparhija gornjokarlovačka. U ovoj Eparhiji ostaje do godine 1864.

O mitropolitu Petru dosta je pisano, pa stoga ovdije smo se zadr�ali samo na nava�nijim momentima njegovog �ivota i rada.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio