Petar Petrović
(1774-1784)

Vladika Petar rodom je iz Sremskih Karlovaca. Bio je postri�nik manastira Rakovca a potom i arhimandrit. Za episkopa gornjokarlovačkog izabaran je 1774. a ustoličen u Pla�kom 1775. Godine 1784. protiv svoje volje premje�ten je u Arad. 1791. premje�ten je u Beč za referenta za srpska pitanja pri Ilirskoj dvorskoj kancelariji. Kada je 1792. ukinuta ilirska kancelarija, premje�ten je na isti polo�aj pri Ugarskoj pridvornoj kancelariji.

Čim je preuzeo upravu eparhije udanjio je ranijeg administratora Gavrilovića. Ubrzo je zavolio sredinu i narod, pa je ulo�io veliki napor da popravi zatečeno stanje i �ivot crkve krene naprijed. U tom pravcu donio je vi�e naredbi i odluka. Njegovo upravljanje eparhijom  pada u vrijeme Regulamenta od 1770. koji je ograničavao prava mitropolita i episkopa i bio sračunat na odvajanje jerarhije od naroda. Za njegovo vrijeme done�en je takozvani Novi regulament, gori od ranijeg.  Kao episkop gornjokarlovački do�iveo je dono�enje i takozvane Deklaratorije od 1779. koja nije značila boljitak za crkvu, već su�avanje privilegija i podčinjavanje crkve građanskoj vlasti.

Vladika Petar organizirao je Eparhijsku konzistoriju prema uredbi od godine 1755. On nije mogao da se odupre novim zakonima, ali je ima hrabrosti zahtijevati od vlasti striktno po�tivanje preostalih prava datih narodu. Podr�avao je narod da ne klone u onim te�kim vremenima. Umro je u Temi�varu decembra 1800. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio