Mojsije Blagorodni ot Mioković
(1807-1823)
 

Rođen je u selu Jozefovac kod Kikinde u Banatu 23. avgusta 1770. Zamona�en je u manastiru Rakovcu 1. jula 1785. U eparhiju je do�ao veoma mlad sa episkopom Genadijem Dimovićem jo� godine 1786. Vladika Avakumović rukopolo�io ga je za jeromonaha i postavio za svog zamijenika, kada je odmah po ustoličenju otputovao u Beč. 1788. proizveden je za arhimandrita u manastiru Rakovcu u Sremu, ali ostaje zamijenik episkopa u Pla�kom. Umro je 14. decembra 1823. godine i sahranjen u kripti katedrale u Pla�kom. �to kao pridvodni monah, �to kao administrator, �to kao eparhijski arhijerej, Mioković je proveo u Eparhiji punih 30 godina.

Jo� prije izbora za episkopa Mioković je upoznao prilike u eparhiji. Kao episkop pravi plan da se od priloga sve�tenstva i naroda kao i njegovom ličnom dotacijom otvori u Eparhiji nekoliko srpskih �kola, �Iliričeska �kola� vladike Vidaka bila je zatvorena. Vojne vlasti nastojale su da �to vi�e odvoje sve�tenstvo od naroda. Zabranjivano im je da idu po slavama, da kr�tavaju po domovima, pa i osvećivanje domova.

Za vrijeme vladike Miokovića desili su se krupni politički događaji. Mirom u �enbrunu 1809. ovi krajevi potpali su pod Napoleonovu vlast. Iste godine u novembru  Stratimirović se opra�ta od ove Eparhije posebnom poslanicom. U poslanici mitropolit moli Boga da vladiku i njegovu pastvu �odeljenu od nas�, sačuva u pravoslavlju. Nova komanda dostavlja vladiki Miokoviću uputstvo da i dalje samostalno upravlja eparhijom po postojećim propisima. Godine 1810. mar�al Marmont obilazi sve vojne komande na području eparhije.  U svom izvje�taju primjećuje da na ovom području nema �kola  i da sve�tenstvo oskudno �ivi. Iste godine vladika Mioković predla�e generalu da se reorganizuju parohije. U isto vrijeme moli da se u eparhiji otvori 10 �Iliričeskih osnovnih �kola�, a da se  u Karlovcu i u sjedi�tu svake ilirsje provincije osnuje po jedan �filozofsko-bogoslovskib seminar�. Direktore seminara predlagao bi episkop a potvrđivala ih je vlada. Ovakva nastojanja vladike Miokovića dala su dobre rezultate. U jesen 1810. u Pla�kom je otvorena bogoslovska �kola koja je dala vi�e dobrih sve�tenika.

Francuska uprava ostala je do godine 1812. Na�alost nije u cjelini sačuvana vladičina korespodencija sa francuskim vlastima. U političkim promjenama vladika Mioković dobro se snalazio i bio od velike pomoći narodu u nesigurnim vremenima i gladnim godinama. Pod starost je obolio, pa se to odrazilo na prilike u Eparhiji. Poveo je računa i o obdarenom gomirskom monahu Josifu Rajačiću. Izgleda da ga je spremao za svoga nasljednika, pa ga je jo� mlada proizveo u arhimandrita.

Episkop Mioković umro je 14. decembra 1823. i sahranjen u kripti katedrale u Pla�kom.

 


 

 


 

 Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio