Lukijan Mu�icki
(1828-1837)

O Lukijanu Mu�ickom dosta je pisano. Zato ćemo se zadr�ati na kratkim biografskim podacima i daćemo kratak osvrt na njegov rad u Eparhiji.

Mu�icki se rodio 27. januara 1777. u Temerinu. Svr�io je srpsku i njemačku osnovnu �kolu. Četiri razreda gimnazije zavr�io je u novosadskoj srpskoj gimnaziji, zatim prelazi u Segedin. U Pe�ti studira filozofiju. Mitropolit Stratimirović upućuje ga da zavr�i i karlovačku bogosloviju. 1802. godine zamona�io se u manastiru Grgetegu. Godinu dana kasnije postaje pridvorni đakon  i profesor gimnazije. U isto vrijeme vr�i du�nost konzistorijalnog bilje�nika i knji�ara mitropolitsknj bibloioteke. 1809. proizveden je za protosinđela. 1812. odbija mjesto profesora na učiteljskoj �koli u Sentandreji. Mitropolit Stratimirović proizvodi ga za arhimandrita i daje mu upravu manastira �i�atovca. U �i�atovcu odr�ava veze sa najistaknutijim ličnostima slovenskih knji�evnosti: Kopitarem, �afarikom, Vukom i drugim. Napisao je vi�e knjiga pijesama i bio je slavljen u svoje vrijeme.

Godine 1824. postaje administrator Eparhije gornjokarlovačke, a tek godine1828. izabran je za episkopa ove eparhije. Kao episkop radi na crkvenoj prosvjeti. 1826. otvara u Pla�kom pripremni tečaj, a zatim klarikalnu �kolu za sve�tenike. U to vrijeme na području eparije postoje njemačke �kole. 1832. broj ovih �kola popeo se na 38. U Srpskim mjestima bilo ih je najvi�e trćina. Ula�e napore za osnivanje srpskih �kola. Ove �kole se otvaraju u Zrmanji, Mutiliću, �karama i Pla�kom. Obraća se pastvi i poslanicima. U poslanicama govori protiv pretrpanih gozbi, o krađama, protiv pijanstva itd. Sa Stratimirovićem nije �ivio, jer vladika Mu�icki kao literat i pijesnik vi�e je obraćao pa�nju na kulturne probleme, negoli na organizaciona pitanja.

 Umro je u Karlovcu 15. marta 1837.
 


 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio