Sava Trlajić (Sv. Sava Gornjokarlovački)
(1938-1941)

Sava Trlajić � mirsko mu je ime bilo Svetozar � rođen je u Molu u Bačkoj 19. jula 1884. godine. Osnovnu �kolu svr�io je u Molu a klasičnu gimaziju i bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Pravni fakultet zavr�io je u Beogradu.  Studijski ispit polagao je na pravnom faklutetu u Zagrebu.

Rukopolo�en je 1909. i postavljen za parohijskog sve�tenika u Ba�aidu, Eparhija temi�varska. Početkom 1927. izabran je za referenta, a odmah zatim i sekretara Svetog Arhijerijskog Sinoda. Kao udov sve�tenik zamona�en je 27. oktobra 1929. Iste godine prima upravu manastira Kru�edola. Hirotonisan je za vikarnog episkopa sremskog 30. septembra 1934. Godine 1938. izabran je za episkopa gornjokarlovačkog. Svečeno je ustoličen u Pla�kom 4. septembra iste godine.

Vladika Sava dočekuje u Pla�kom početak drugog svjetskog rata. Italijanska okupacijska  komanda nudi mu prevoz do Beograda, ali ponudu odbija i dosljedan svojoj arhijerijskoj zakletvi, ostaje sa svojom pastvom i sve�tenstvom. Dostojanstveno i u najlijep�em smislu arhijerijski snosio je je sva poni�avanja koja su mu pričinjavala usta�ke vlasti. Sa svojim mnogobrojnim sve�tenicima i vijernicima odveden je iz Pla�kog u Gospić, gdje mu se gubi svaki trag, Na ovaj njegov krsni put do kućnih vrata ispratila ga je od starosti i bola oronula majka Jelisaveta, rođena Karaka�ević. Ona je umrla za vrijeme okupacije u Srbiji, prihvaćena od Srpske pravoslavne crkve, kao i desetine izbjeglih sve�tenika i sve�teničke siročadi.

 

 

 

 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio