Nikanor Iličić
(1947-1951)

Nikanor (kr�teno ime Nedeljko) Iličić, rođen je godine 1906. u Novom Bečeju u Banatu. Osnovnu �kolu zavr�io je u rodnom mjestu, ni�u gimnaziju u Velikom Bečkereku a Bogosloviju Sv. Save u Sremskim Karlovcima. Godine 1930. diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Iste godine zamona�io ga je u manastiru Kru�edol tada�nji arhimandrit a poslije Episkop gornjokarlovački, bla�ene uspomene Sava Trlajić. Rukopolo�en je za đakona na Aranđelovdan 1930. Slu�bovao je kao suplent a potom od 1933. i kao profesor gimnazije u Velikom Bečkereku.

Jo� kao profesor vladika Nikanor bavio se presvetim i drugim crkvenim pitanjima. Sarađivao je u Patrijar�ijskom glasniku i Duhovnoj stra�i. Učestvovao je u radu vi�e profesorskih kongresa. Za Episkopa gornjokarlovačkog izabaran je 1947.  i iste godine na Drugi dan Duhova hirotonisan.

Episkop Nikanor je čovijek sa izrazitim smislom za crkvenu organizaciju i crkvrni poredak. Odličan je poznavalac liturgičkih pitanja. U Eparhiji gornjokarlovačkoj zatekao je te�ke prilike i nesređeno stanje. U nastojanjima oko povratka sve�tenika i o�ivljavanju crkvenog �ivota, naru�io je i zdravlje. 1951. godine premje�ten je za episkopa sremskog a poslije prelazi u Novi Sad. Napori Episkopa Nikanora značili su dobar početak u obnavljanju crkvenog �ivota u Eparhiji gornjokarlovačkoj.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio