Jovan Jovanović
(1783-1786)

Rođen je u Sremskim Karlovcima. �kolovao se kao pitomac episkopa temi�varskog, kasnijeg mitropolita Vićentija Jovanovića-Vidaka. Ubrzo postaje starje�ina manastira Hopova. Godine 1783. izabran je za episkopa gornjokarlovačkog. U devcembru 1783. dolazi u Kostajnicu gdje je proveo bo�ićne praznike. U januaru odlazi u Pla�ki i prima eparhiju od vladike Petra. Svečano je ustoličen u Pla�kom 14. marta 1784. Nije se srodio s novom sredinom, pa je u Pla�kom ostao samo tri godine. Premje�ten je Novi Sad, a po�to je bački vladika Josif Jovanović-�akabenta premje�ten u Vr�ac. Vr�ačka eparhija je upra�njena smrću episkopa Vićentija Popovića, porijeklom Bugarina.

Po dolasku u eparhiju episkop Jovan uputio je narodu i sve�tenstvu tri poslanice. U jednoj je govorio o du�nostima, u drugoj o poslu a u trećoj o manama sve�tenstva. U ovoj poslanici bilo je riječi o mantijama, čizmama, maramicama, bijelim rukavicama i o no�enju �tapa. U poslanici je napao sve ��to je dosad bilo trpljeno�. Nije volio ni narodnu no�nju. Karakteristično je da je za upra�njen u parohiju u Kirinu izbor novog prote predlagao nadle�nom generalu! Sazidao je novi episkopski dvor u Pla�kom. Gradnju dvora pokrenuo je njegov prethodnik episkop Petar Popović. Godine 1786. premje�ten je u Novi Sad. Karađorđev ustanak u Srbiji pomogao je sa dva topa. Ustanak je pomogao i novcem, dajući 12.000 forinti godi�nje. Otkupljivao je roblje od Turaka i lično posjećivao pogranična mjesta.

Umro je u Somboru 1805.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio