Gornjokarlovačka eparhija nalazi se u Republici Hrvatskoj. Obuhvata prostore: Baniju, Kordun, Liku i Krbavu, Gorski Kotar, zatim, sjevernu Hrvatsku i Istru. Svoj naziv je dobila po Karlovcu, gradu u kojem je sjedište Gornjokarlovačke eparhije. Ove prostore Srbi naseljavaju još od XV, a naročito prvih decenija XVI vijeka. Glavna staništa su im Žumberak i Bela Krajina, a potom naseljavaju prostore oko Gomirja i Gorski Kotar. U vrijeme turske uprave srednjom Likom (1528–1699), na ličke vrleti dolaze Srbi iz Dalmacije, a Krbavu naseljava srpski živalj iz Bosne. Mnogi od njih prelaze odavde na austrijsku teritoriju, odnosno na prostore Vojne krajine.

Tokom XVI vijeka, duhovni nadzor nad pravoslavnim Srbima ovog područja vrše dabrobosanski mitropoliti. Jedno vrijeme sedište ove mitropolije je u manastiru Rmnju, na bosansko-dalmatinsko-ličkoj tromeđi. Kada su krajem XVII vijeka oslobođeni dijelovi Like, Banije i Krbave, koji su do tada bili pod turskom vlašću, osnovana je za ove krajeve 1695. godine posebna Karlovačko-zrinopoljska eparhija. Prvi arhijerej ove eparhije bio je izbjegli dabrobosanski mitropolit Atanasije Ljubojević (1696–1712).

Danas Eparhiju gornjokarlovačku sačinjavaju 5 arhijeriskih namjesništava

Arhijerejsko namjesništvo glinsko
[Bačuga, Blatuša, Blinja, Bović, Bojna, Brezovo Polje, Buzeta, Vlahović, Vrginmost, Glina, Veliki Gradac, Mali Gradac, Dragotina, Jabukovac, Kirin, Donji Klasnić, Obljaj, Perna, Petrinja, Glinska Poljana, Majske Poljane, Slavsko Polje, Stipan, Topusko, Hajtić, Čemernica, Veliki Šušnjar]

 

 

Arhijerejsko namjesništvo karlovačko
[Buvača,  Veljun , Vojnić, Gornji Budački ,Donji Budački,  Dunjak, Karlovac, Kolarić, Krstinjska, Kordunski Ljeskovac, Marindol, Mašvina, Močila, Perjasica, Poloj Primišlje, Radovica, Sadilovac, Sjeničak, Skrad Gornji, Slunj, Slušnica, Tobolić, Trebinja, Tušilović, Utinja, Cvijanović Brdo]

Arhijerejsko namjesništvo
kostajničko-dvorsko

[Brđani, Vukoševački Brđani, Šamarički, Velika Graduša, Dvor, Drljače, Dubica, Živaja, Žirovac, Javnica, Javoranj, Jošavica, Komogovina, Kostajnica, Kukuruzari, Ljubina, Meminska, Mečenčanska, Rujevac, Svinica, Slabinja, Staro Selo, Utolica, Crkveni Bok, Šakanlije, Šegestin]
 

 

 

Arhijerejsko namjesništvo ličko
[Bjelopolje, Lučani, Brlog, Bruvno, Bunić, Visuć, Vrebac, Vrelo Korenice, Vodoteč, Gornje Vrhovine, Donje Vrhovine, Gospić, Gračac, Dabar, Debelo Brdo, Divoselo, Dobro Selo, Doljani, Lički Doljani, Zalužnica, Zrmanja, Jošani, Komić, Korenica, Kosinj, Krbavica, Donji Lapac, Mazin, Medak, Mekinjar, Mogorić, Mutilić, Nebljusi, Osredci, Ostrvica, Otočac, Ličko Petrovo Selo, Ploča, Podlapača, Popina Velika, Počitelj, Pribudić, Raduč, Senj, Smiljan, Srb, Srednja Gora, Studenci, Suvaja, Švica, Široka, Škare, Štikada]

 

Arhijerejsko namjesništvo plaščansko
[Drežnica, Gornje Dubrave, Dubrave, Jasenak, Lička Jasenica, Munjava, Ogulinska, Peroj, Plaški, Ponikve, Pula, Rijeka, Srpske Moravice, Tržić, Crikvenica]

 
 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio