Genadije Dimović
(1786-1796)

Rođen je u �ikalu�u u Baranji 1710. Postri�en je u manastiru Rakovcu. Dugo je bio vojni sve�tenik. U starijim godinama ponovo se vratio u svoj manastir. 1781. u Rakovcu je proizveden u arhimandrita.

Na zasjedanju Sinoda godine 1786. popunjeno je vi�e eparhija. Po Manojlu Grbiću, za episkopa gornjokarlovačkog bio je izabran Stevan Stratimirović, a za budimskog Genadije Dimović. Stratimirović je bio i potvrđen za ovu eparhiju, ali prije odlaska na du�nost molio je premje�taj. Tako on dobiva budimsku eparhiju a Genadije Dimović potvrđen za epahiju gornjokarlovačku. Dimović je hirotonisan juna mjeseca 1786. poslije čega je odmah do�ao u eparhiju. Eparhijom je upravljao 10 godina. Umro je u Pla�kom 1796. u 86. godini �ivota.

U�ivao je ljubav naroda i sve�tenstva. Mnogo ga je po�tivao i mitropolit Mojsije Putnik. Na čuvenom Blagove�tenskom saboru 1790. učestvovao je sa tri sve�tena lica, sedam oficira i dva trgovca iz svoje eparhije. Sa njima �od strane plemstva� bio je i riječki posjednik Arsenije �akabenta. Po�to nije ostvarena odluka da se u Temi�varu osnuje boloslovija, rije�eno je da se bogoslovija osnuje u Sremskim Karlovcima. Eparhiji gornjokarlovačkoj određeno je da za izdr�avanje bogoslovije godi�nje daje 1.312 forinti.

Vladika Dimović, iako star, popravio je prilike u Eparhiji. Mije�anje vojnih lica u crkveni �ivot vratio je u okvire zakona. Jedan oficir koji je maltretirao sve�tenika, na intervenciju vladike, ka�njen je sa 300 forinti.

Za vrijeme vladike Dimovića do�lo je u eparhiju dosta sve�tenika iz Bosne od kojih su mnogi jedva znali čitati. A bilo je i takvih koji su znali čitati ali ne i pisati. O ovom problemu pisao je on mitropolitu Putniku. Moralno stanje narodao ocrtao je u svojoj poslanici od maja 1794. Nastojao je da sjedi�te eparhije prebaci u Petrinju, ali nije uspio. Na Blagove�tenskom saboru predla�e da se sjedi�te eparhije premjesti u Karlovac ali nije podr�an.

Umro je u dubokoj starosti. Mitropolit Stratimirović o njegovoj smrti zabilje�io je u svom dnevniku: �Umre �e sej revnitelnij episkop dne 20. decembra 1796, u �est sati po podne u Pla�kom�.

 

 

 

 

 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Sergije Kaćanski
(1858-1859)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio