Sergije Kaćanski
(1858-1859)
 

Rođen je 1. februara 1813. u Srbobranu. Osnovnu �kolu svr�io je u mjestu rođenja, a gimnaziju u Novom Sadu, Vrbasu, Temi�varu, Mohaču i Kečkemetu. Filozofiju i prava učio je u Pe�ti i u Po�unu. Zavr�io je i karlovačku bogosloviju. Zamona�io se 1839. u Kru�edolu. Odmah postaje nastavnik bogoslovije. 1845. prima upravu manastira Beočina. Na Majskoj skup�tini 1848. odr�ao je jedan istorijski govor kojim je odu�evio narod i doprinio da je skup�tina Josifa Rajčića proglasila srpskim patrijarhom. Godine 1850. proizveden je za arhimandrita. Od godine 1852. do 1853. administratira Eparhijom budimskom. Od 1854. do 1858. u svojstvu administratora upravlja Eparhijom gornjokarlovačkom. Godine 1858. izabran je i iste godine 7. decembra, posvećen za episkopa gornjokarloačkog. Tri nedelje po posvećivanju preminuo je u Temi�varu 1. januara 1859. �tampane su neke njegove propovjedi pod naslovom �Toro�estvo dobrodjetelji� (Novi Sad, 1863.). Sergije Kaćanski kao episkop nikada nije do�ao u Eparhiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


  Atanasije Ljubojević
(1688-1712)

Danilo Ljubotina
(1713- 1739)
Pavle Nenadović
(1744-1749)
Danilo Jak�ić
(1751-1771)
Josif Stojanović
(1771-1774)
Petar Petrović
(1774-1784)
Jovan Jovanović
(1783-1786)
Genadije Dimović
(1786-1796)
Stevan Blagorodni
ot Avakumović

(1798-1801)
Petar Jovanović
 Blagorodni ot Vidak

(1801-1806)

Mojsije Blagorodni
ot Mioković

(1807-1823)
Lukijan Mu�icki
(1828-1837)
Evgenije Jovanović
(1839-1854)
Petar Jovanović
(1859-1864)
Lukijan Nikolajević
(1865-1872)
Teofan �ivković
(1874-1890)
Mihailo Grujić
(1891-1914)
Ilarion Zeremski
(1920-1931)
Maksimilijan Hajdin
(1932-1936)
Sava Trlajić
(1938-1941)
Nikanor Iličić
 (1947-1951)
Simeon Zloković
(1951-1990)
Nikanor Bogunović
(1991-1999)
Fotije Sladojević
(
2000-2004 )

Gerasim Popović
(2004 -  )

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

   
 

Ћирилица

Copyright � 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio