Adresar

Adresa: Slave Raškaj 14 47000 Karlovac, Hrvatska

Tel: +385 (0)47 642 531

Faks: +385 (0)47 642 532


Episkop Gerasim (Popović)

Adresar: Slave Raškaj 14, 47000 Karlovac, Hrvatska

Tel: +385 (0) 47 642 531

Faks: +385 (0) 47 642 532

Е-pošta: [email protected]Sekretar EUO : Jerej Saša Lončina

Telefon: +385 (0) 95 431 2121

E-pošta: [email protected]

Sekretar Episkopa : Đakon Nebojša Anđić

Telefon: +385 (0) 95 433 2121

E-pošta : [email protected]

Računovođa EUO : Protojerej Darko Dugonjić

Telefon: +385 (0) 99 430 2121

Elektronska pošta:[email protected]protojerej-stavrofor Radoslav Anđelić

Adresa: Tina Ujevića 5, 47000 Karlovac, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Mobilni: +385 (0) 98 563 613


Jerej Goran Kalamanda Adresa: Hrvatska 20 44400 Glina, Hrvatska

E-pošta:[email protected]

Telefon: +385 (0) 44 880 615

Faks: +385 (0) 44 880 615

Mobilni: +385 (0) 95 520 8053
protonamesnik Jugoslav Maksimović

Adresa: Mile Blaževića Čađe 46 44440 Dvor, Hrvatska

Е-pošta:[email protected]

Telefon: +385 (0)44 871 811

Faks: +385 (0)44 871 811

Mobilni: +385 (0)95 509 4328


Sekretar EUO : Jerej Saša Lončina

Telefon: +385 (0) 95 431 2121

E-pošta: [email protected]


protoјereј-stavrofor Radoslav Anđelić

Adresa: Tina Uјevića 5, 47000 Karlovac, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Mobilni: +385 (0) 98 563 613


protojerej Darko Dugonjić administrator parohije

Adresa: Dragutina Domjenića 17, 47000 Karlovac, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Mobilni:+385 (0) 99 430 2121


protoprezviter-stavrofor Milidrag Stokanović

Adresa: Ambroza Vranicanija 6, 47000 Karlovac, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Mobilni:+385 (0) 95 776 7769


jerej Branko Santrač

Adresa:Kolarić 67, 47 220 Vojnić, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0) 47 883 519

Faks: +385 (0) 47 883 519

Mobilni: +385 (0) 95 797 2549


protojerej-stavrofor Slaviša Simaković

Adresa:Davorina Trstenjaka 5, 44 430 Kostajnica

Е-pošta:[email protected]

Mobilni: +385 (0) 95 878 7197

protoprezviter Saša Umićević

Adresa: Vladimira Nazora 13, 44 250 Petrinja, Hrvatska

E-pošta:
[email protected]

Mobilni: +385 (0)95 511 4669


protojerej-stavrofor Mile Ristić

Adresa:Prilaz G. Draškovića 2/a, 44 415 Topusko, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0) 44 733 329

Faks: +385 (0) 44 733 329

Mobilni: +385 (0) 91 585 0546


protojerej-stavrofor Mićo Kostić

Adresa: Ivana Zajca 24/I, 51000 Rijeka, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0) 51 335 399

Faks: +385 (0) 51 324 160

Mobilni: +385 (0) 91 514 8250


jerej Dragan Mihajlović

Adresa: Specijalne jedinice policije 16, 53000 Gospić, Hrvatska

E-pošta:[email protected]

Mobilni: +385 (0) 97 668 2641


jerej Predrag Pantelić

Adresa:K. Stepinca 82, 23 440 Gračac, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 23 7890 864

Факс: +385 (0) 23 7890 865

Faks: +385 (0) 23 7890 865

E-pošta: [email protected]


protonamesnik Predrag Sušić

Adresa: Maršala Tita 11, 53 250 Donji Lapac , Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0)53 765 154

Mobilni: +385 (0)95 871 6269


jerej Marko Vranješ, администратор парохије

Adresa : Centar bb, 47 313 Drežnica, Hrvatska

E-pošta : [email protected]

Telefon : +385 (0) 47 532 475

Mobilni : +385 (0) 91 7863 861


protonamesnik Nikola Malobabić

Adresa: IX gardijske brigade 26, 53 230 Korenica, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0) 53 756 367

Faks: +385 (0) 53 756 367

Mobilni: +385 (0) 95 806 1838


jerej Marko Vranješ

Adresa:B. Frankopana 16, 47 300 Ogulin, Hrvatska

E-pošta: [email protected]

Telefon: +385 (0)47 532 475

Mobilni: +385 (0)91 7863 861


protonamesnik Slađan Nikić

Adresa:dr Franje Tuđmana 5, 53 220 Otočac, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 53 771 285

Mobilni: +385 (0) 98 900 2171

E-pošta: [email protected]


prezviter Saša Kremić

Adresa: I Gardijske brigade I/a, 47 304 Plaški, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 47 573 456

Mobilni: +385 (0) 99 665 6924

E-pošta: [email protected]


protojerej-stavrofor Goran Petković

Adresa:Peroj 19, 52 215 Vodnjan, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 52 520 654

Faks: +385 (0) 52 520 654

Mobilni: +385 (0) 98 979 3038

E-pošta: [email protected]


protojerej-stavrofor Mićo Kostić

Adresa: Ivana Zajca 24/I, 51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 51 335 399

Faks: +385 (0) 51 324 160

Mobilni: +385 (0) 91 514 8250

E-pošta: [email protected]protojerej Jovan Galamić

Adresa: Ivana Zajca 24/III, 51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon: +385 (0)51 319 064

Mobilni: +385 (0)95 7233564

E-pošta: [email protected]


protojerej-stavrofor Jelenko Stojanović

Adresa:Dokmanovići 10, 51 325 Moravice, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 51 877 137

Faks: +385 (0) 51 877 137

Mobilni: +385 (0) 98 801 051

E-pošta: [email protected]


arhimandrit Mihailo (Vukčević)

Adresa:Ribnjak 23, 51 327 Gomirje, Hrvatska

Telefon: +385 (0)51 878188

Faks: +385 (0)51 878188

Mobilni: +385 (0)91 7814314

E-pošta: [email protected]


arhimandrit mr Naum (Milković)

Adresa:Donji Budački 6 47242 Krnjak, Hrvatska

Telefon: +385 (0)47 718 206

Faks: +385 (0)47 718 206

Mobilni: +385 (0)99 744-002-9

E-pošta: [email protected]


Scroll To Top
Descargar musica