Arhijerejsko namjesništvo glinsko

Parohije:

Bačuga – hram Sv. Prvomučenika i Arhiđakona Stefana ( 1886 , hram zapaljen 1941 . godine od strane meštana komunista. Zidovi obnovljeni 1977. godine). Parohiju sačinjavaju : Donja i Gornja Bačuga, Grabovac, Lučani i Lelići.

Blatuša – hram Sv. oca Nikolaja-prenos moštiju ( 1930, krov skinut 1941.godine, obnovljen 1985. godine). Parohiju sačinjavaju : Blatuša i Malička.

Blinja – hram Sv. Proroka Ilije ( 1873. godine obnovljen 1991. godine ). Parohiju sačinjavaju : Blinja, Bjelik, Moštanica, Stražbenica, Dejanovići, Gornji i Donji Petkovac.

Bović – hram Vaskrsenja Gospodnjeg ( 1734 godine, ponovo sazidan 1890. godine, spaljen 1941. i 1991. godine). Parohiju sačinjavaju : Bović, Čremušnica, Golinja, Trstenica i Kozarac.

Bojna – hram Sv. Velikomučenika Georgija ( 1872. godine, uništen u Drugom svjetskom ratu).

Brezovo Polje – hram Rođena svetog Jovana ( 1784. godine uništen Drugom svjetskom ratu). Parohiju sačinjavaju : Brezovo Polje i Brubanj.

Buzeta – hram Sv.proroka Ilije ( 1740. godine), hram Sv. Petke u Dabrini (1980. godine). Parohiju sačinjavaju : Buzeta, Dabrina i Gornji Ilasnić.

Vlahović – ( 1860. godine spaljen u Drugom svjetskom ratu u obnovi od 1990.  godine), hram Sv. oca Nikolaja na groblju u Vlahoviću ( spaljen 1941. godine).Parohiju sačinjavaju : Vlahović, Drenovac, Ravno, Rašće i Maski Trtnik.

Vrginmost – hram Sv.proroka Ilije ( 1773.godine, uništen u Drugom svjetskom ratu, u izgradnji do 1995. godine bio novi). Parohiju sačinjavaju : Vrginmost i Pješćenica.

Glina – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1963. godine), kapela Sv. Arhangela Mihaila u D. Selištu ( 1720. godine), zvonara Sv. Ekatarine u G. Selištu, spaljena nakon Drugog svjetskog rata). Parohiju sačinjavaju : Glina, Gornje i Donje Selište i Gornje Jame.

Veliki Gradac – hram Sv. ap. Petra i Pavla ( 1905. godine, spaljen 1941. godine). Parohiju sačinjavaju: Veliki Gradac i Martinovići.

Mali Gradac – hram Sv. oca Nikolaja - prenos moštiju ( 1830, srušen 1947. godine). Parohiju sačinjavaju : Mali Gradac i Trnovac.

Dragotina – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1760. godine, novi hram 1988. godine). Parohiju sačinjavaju: Dragotina, Bjele Vode i Kozaperovica.

Jabukovac – hram Sv. Petke ( 1793. i 1867. zapaljen 1941., djelomično obnovljen 1962. godine), hram Sv. apostola Petra i Pavla na groblju u Tremušnjaku, uništen 1941. godine). Parohiju sačinjavaju: Jabukovac, Tremušnjak, Mačkovo Selo, Miočinovići, Mlinoga i Čunić.

Kirin – hram Sv. apostola Petra i Pavla ( 1892. godine, srušen u Drugom svjetskom ratu).

Donji Klasnić – hram Sv. Duha ( 1879. godine, spaljen 1941. godine). Parohiju sačinjavaju Donji Klasnić i Bresnik.

Obljaj – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1873. godine, obnovljen 1982. godine). Parohiju sačinjavaju: Veliki i Mali Obljaj.

Perna – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1789. godine, obnovljen 1886. godine, spaljen 1941, do temelja uništen 1995. godine). Parohiju sačinjavaju : Suva Perna, Donja Perna, Crni Potok, Poljice, Rujnica, Pecka i dio Poljana.

Petrinja – hram Sv. Spiridona ( 1785. godine, srušen 1941. godine ponovo podignut 1976, srušen 1991. godine hram po treći put započeo sa izgradnjom 1994. godine i ponovo srušen 1995. godine Hram Sv. apopstola Petra i Pavla u Budičini ( srušen 1991-1995. godine). Parohiju sačinjavaju: Petrinja, Cepeliš, budičina, klinac-grad i Nebojan.

Glinska Poljana – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1802. godine obnovljen 1991. godine miniran 9. oktobra 1991. godine i porušen do temelja). Parohiju sačinjavaju: Glinska Poljana, Slana, Palanjak i Letovanski Vrh.

Majske Poljane – hram Vaskrsenja  Gospodnjeg ( 1820 ), parohiju sačinjavaju: Majske Poljice, Brnjeuška, Roviška i Glinski Trtnik.

Slavsko Polje – hram Sošestvija Sv. Duha, uništen u Drugom svjetskom ratu.

Stipan – hram Preobraženja Gospodnjeg ( 1873. godine uništen u Drugom svjetskom ratu).

Topusko – hram Rođenja svetog Jovana Krstitelja ( 1826, srušen 1941, novi na temeljima starog sagrađen 1971-1974. godine), kapela na groblju srušena 1941. godine. Hram Sv. Spasa  u Gređanima srušen 1941. godine. Parohiju sačinjavaju: Mala Vanovina, Vorkapić selo, Katinovac, Staro selo, Ponikvari i Gređani.

Hajtić – hram Prenosa moštiju Sv. Nikole ( 1777. godine, uništen u Drugom svjetskom ratu, novi u izgradnji. Parohiju sačinjavaju: Hajtić, Šaševac, Šibine, Balinac i Borovita.

Čemernica – hram Sv. Petke ( stari srušen 1941. novi sagrađen 1971. godine). Parohiju sačinjavaju: Čemernica, Bukovica i Batinova Kosa.

Veliki Šušnjar – hram Vaskrsenja Lazarevog i Rođenja svetog Jovana Krstitelja ( 1764, spaljen 1941. godine pred rat 1991. godine, osvećeni novi temelji hrama). Parohiju sačinjavaju: Veliki i Mali Šušnjar i Kraljevčanin.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio