Arhijerejsko namjesništvo karlovačko

Parohije:

Buvača – hram Sv.ap.Petra i Pavla ( 1800.god.),parohiju sačinjavaju: Buvača, Cetin, Vališ Selo, Grabarska,Maljevac i Maljevačko Selište 

Veljun – hram Vaskrsenja Gospodnjeg ( 1824 srušen 1942 ) kapela Preobraženja Gospodnjeg (1981) parohiju sačinjavaju: Veljun, Lapovac, Točak, Zagorije, Velj. Ponorac, Šljivnjak, Veljunska Glina, Grobnik, Dvorište i Čatrnja. 

Vojnić – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1822 srušen 1946 ) parohiju sačinjavaju: Vojnić, Vojišnica, Kokerevo, Ključar, Radonja, Krivaja, Jurga,Živković Kosa, i Knežević Kosa.

Gornji Budački – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( prvobitni hram srušen 1942.g. novi hram započet sa izgradnjom 1988.) parohiju sačinjavaju: Gornji Budački, Budačka Rijeka, Suhodol, Mala Crkvina, Vojinović Brdo, Jasnić Brdo, Trupinjak, Brebornica, Perić Selo i Burić Selo.

Donji Budački – hram Sv.apostola Petra i Pavla ( 1963. g. sagrađen na temeljima starog hrama srušenog 1942.g.) filijalni hram Sv.Sava u Krnjaku ( 1894.g. srušen 1960.g.i na tom mjestu napravljena škola) parohiju sačinjavaju: Donji Budački. Barilović, Pavković Selo,Krnjak, Budačka Rijeka, Podgorje, Dugi Dol, Rastovac, Mlakovac, Koranski Brijeg i Krnjački Grabovac.

Dunjak – hram Sv. Proroka Ilije ( 1824, srušen u Drugom svijetskom ratu) parohiju sačinjavaju : Dunjak, Klokoč, Kestenovac, Klupica, Mrčaj, Rajić  Brdo, Lisine, Lipovac,Kusaja, Johovo i Miholjsko.

Karlovačka - hram Sv. oca Nikolaja ( 1785, miniran 1991.godine), zgrada Eparhije i parohije ( 1882, minirana 1993.godine) parohiju sačinjavaju : Karlovac, Duga Resa, Ozalj i Jastrebarsko.

Kolarić – hram Svete Petke ( 1804) novi hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1969) parohiju sačinjavaju: Kolarić, Vojnićki Grabovac, Žarište, Radulović Poljana, Mihajlovačka  Poljana, Kupljensko, Radmanovac i Loskunja.

Krstinjska – hram Vavedenja Presvete Bogorodice (1770, spaljen u Drugom svijetskom ratu) parohiju sačinjavaju: Široka Rijeka, Krstinja, Svinjica, Selakova Poljana  i Jagrovac.

Kordunski Ljeskovac – hram Sv. Proroka Ilije ( 1867, spaljen u Drugom svijetskom ratu) parohiju sačinjavaju : Kordunski Ljeskovac, Nova Kršnja, Basara i Kordunski Lug.

Marindol – hram Sv.ap.Petra i Pavla ( 1858 g.) parohiju sačinjavaju: Marindol, Vukobrat selo, Milić selo i Paunović selo.

Mašvina – hram Preobraženja Gospodnjeg ( 1883, spaljen u drugom svijetskom ratu, otpočeta obnova hrama 1987.godine) parohiju sačinjavaju : Mašvina, Stara Kršlja, Jamarje, Rakovica i Furjna.

Močila – hram Sv. Velikomučenika Georgija (1887, spaljen u Drugom svijetskom ratu) parohiju sačinjavala sela ( iseljena prilikom izgradnje vojnog poligona –Slunj- 1960-1965.godine) Močila, Gornja i Donja Močila. Mrzlo Polje i Zbjeg.

Perjasica – hram Sv. Arhanđela Gavrila i Mihaila ( srušen 1942.g.) parohiju sačinjavaju: Mrežnica, Perjasički Točak, Miloševac, Orijevac, Štrikovac,Koransko selo, Koranska strana, Kestenjak, Ponorac i Donja Perjasica.

Poloj – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1802.god.) parohiju sačinjavaju : Mala Kosa, Novo Selo, Novi Do, Srednji Poloj, Bukovac,Gornja Visočka, Donja Visočka i Gornji Poloj.

Primišlje – hram Sošestvija Sv.Duha (1807, spaljen u Drugom svijetskom ratu) parohiju sačinjavaju: Primišlje, Gornje Primišlje, Donje Primišlje i Tržić Primišljanski.

Radovica – hram Pokrova Presvete Bogorodice ( 1857, srušen u Drugom svijetskom ratu novi hram sagrađen 1967.godine) parohiju sačinjavaju : Polojska Varoš, Kuk, Begovo Brdo, Bogovolja, Komesarac, Kruškovača, Podcetin, Batnoga, Gojkovac i Ruševica.

Sadilovac – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1826, spaljen 31. juna 1942, sa 463 duše; obnovljen 1989.godine) parohiju sačinjavaju ; Sadilovac, Vaganac, Smoljanac, Irinovac, Grabovac, Lipovača, Drežnik i Korana.

Sjeničak – hram Svete Petke ( 1715 g. crkva brvnara, od 1934 do 1941.g. sazidan novi hram koji je porušen tokom Drgog svijetskog rata) parohiju sačinjavaju : Donji i Gornji Sjeničak, Lasinjski Sjeničak i Prkos

Skrad Gornji – hram Sv. Velikomučenika cara Lazara ( 1932.g.) hram Sv. Velikomučenika Georgija ( zapaljen tokom Drugog svijetskog rata) parohiju sačinjavaju : Gornji Skrad, Čatrnja, Velika Crkvina, Veliki Kozinac, Mali Kozinac i Kosijersko selo.

Slunj – hram Sv. Arhangela Mihaila ( nepoznata godina izgradnje, srušen u Drugom Svijetskom ratu, obnovljen 1967.godine) filijalni hram Sv.oca nikolaja u Kremenu, srušen u Drugom svijetskom ratu. Parohiju sačinjavaju: Slunj, Zečeva Varoš, Taborište, Miljevac, Kremen i Tatar Varoš.

Slušnica – hram Uspenja Presvete Bogorodice (1749, srušen u Drugom svijetskom ratu. Filijalni hram Sv. Petke u Brezovcu 1821, srušen u Drugom svjetskom ratu) parohiju sačinjavaju : Slušnica, Lađevac, Brezovac, Broćanac, Đujić Brdo i Mudrić selo, koje se iseljeno 1960- 1965 radi stvaralja vojnog poligona  « Slunj».

Tobolić – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1822, srušen u Drugom svjetskom ratu) filijalni hram Rođenja Presvete Bogorodice ( god. Izgradnje nepoznata, uklonjen 1960-1965, radi stvaranja vojnog poligona « Slunj ».Parohiju sačinjavaju : Tobolić, Obljajac, Tuk i Vrelo Mrežnice.Sve iseljeno prilikom izgradnje vojnog poligona.

Trebinja – hram  Rođenja Presvete Bogorodice ( 1843 god.) parohiju sačinjavaju: Gornja i Donja Trebinja, Popović Brdo, Lipje, Banski Moravci, Skakavac, Slunjski Moravci, Udbinja, Klipino Brdo. 

Tušilović – hram Sv.Proroka Ilije ( godina izgradnje nepoznata, zapaljen u Drugom svjetskom ratu) parohiju sačinjavaju : Tušilović, Brezova Glava, Okič, Zimić i Tušilovački Cerovac. 

Utinja – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1715, porušen 1941, obnovljen 1986.godine) parohiju sačinjavaju : Utinja, Ivanković selo, Manjerević selo, Mandić selo, Utinja Vrelo, Kartalija selo, Međeđak, Gaćeško selo, Brdo selo i Kljajić brdo. 

Cvijanović Brdo : hram Sv. Velikomučenika Georgija ( 1853, obnovljen 1966, devastiran 1995.godine) parohiju sačinjavaju : Srpski Blagaj, Crno Vrelo, Bandino Selo, Glinica, Gornja Glina, Cvijanović Brdo.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio