Arhijerejsko namjesništvo ličko

Parohije:

Bjelopolje – hram Sv. Petke ( hram u toku Drugog svjetskog rata vevastiran, nakon rata u porti hrama napravljena pilana koja se i danas nalazi na istom mjestu) hram Sv. oca Nikolaja u Frkašiću, hram Sv. velikomučenika Georgija ( spaljen u toku Drugog svjetskog rat, obnovljen 1991-1995). Parohiju sačinjavaju Bjelopolje, Tuk, Vedašić, Donji i Gornji Frkašić, Grabušić i Ponor.

Lučani – hram Sošestvija Sv. Duha u Prokikama ( 1700, porušen 1948. godine), hram Preobraženja Gospodnjeg u Brinju ( 1939, obnovljen 1990. godine). Parohiju sačinjavaju : Brinje, Prokike, Dobrica, Rajačići, Rapajin Do i Županj.

Brlog – hram Sv. Save ( 1740, spaljen 1991-1995. godine, u toku je obnova hrama), parohiju sačinjavaju : Brlog, Brloška Dubrava, Drenov Klanac, Srpsko Polje, Melnice i Vratnik.

Bruvno – hram Rođenja Sv. Jovana Preteče ( 1860, stradao 1941-1945 godine, djelimično obnovljen 1989. godine).

Bunić – hram Sv. oca Nikolaja ( 1867, 1942. godine spaljen), parohiju sačinjavaju : Bunić, Šalamunić, Kozjan i Ljubovo.

Visuć – hram Sv. oca Nikolaja ( 1733, stradao 1941-1945. godine)

Vrebac – hram  Pokrova Presvete Bogorodice ( 1867. godine, srušen nakon Drugog svjetskog rata). Parohiju sačinjavaju Vrebac sa zaseocima : Zavođe i Pavlovac.

Vrelo Korenice – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1904. godine, stradao 1943 i 1947. godine). Parohiju sačinjavaju : Radanovac, Homoljac, Rudanovac, Jezerak, Prisjeka i Rijeka.

Vodoteč – hram Sv. Arhangela Mihaila ( srušen nakon Drugog svjetskog rata, ostali temelji hrama). Parohiju sačinjavaju : Ivakuša, Škalić, Gostovo Polje, Vojvoduša i Tužević.

Gornje Vrhovine – hram Sv. oca Nikolaja ( 1747. godine, spaljen tokom Drugog svjetskog rata, srušen nakon rata), hram Sv. Velikomučenika cara Lazara u Plitvičkom Ljeskovcu ( srušen tokom Drugog svjetskog rata, obnovljeni temelji hrama ), hram Uspenja Presvete Bogorodice u Turjanskom . Parohiju sačinjavaju : Gornje Vrhovine, Gornji i Donji Babin Potok, Turjanski i Plitvički Ljeskovac.

Donje Vrhovine – hram Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila ( 1764, obnovljen 1973. godine, oštećen 1995. godine). Parohiju sačinjavaju : Vrhovine, Dugi Do i Rudopolje.

Gospić – hram Sv. Velikomučenika Georgija ( 1785. godine, obnovljen 1964, srušen 1992. godine, na mjestu hram izgrađeno parkiralište). Parohiju sačinjavaju : Gospić, Jasikovac, Lipe, Vedro Polje, Gljivari, Klisa, Kamenuša i Počuče.

Gračac – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1874. godine, stradao 1941-1945, srušen do temelja 1954. godine. Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Deringaju.  Kapela Sv. ap i jev. Maraka – Svetinja – na Velebitu ( 1863 godine, stradao u Drugom svjetskom ratu. Parohiju sačinjavaju : Gračac, Tomingaj, Kijani, Deringaj, Omsica, Grab, Vučipolje, Vraca i Glavica.

Dabar – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1770. godine srušen od starne partizana 1941-1945. godine). Parohiju sačinjavaju : Glibodol, Mala Kapela, Živica, i Petrinjić Polje.

Debelo Brdo – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1762. godine, uništen 1946. godine), parohiju sačinjavaju : Debelo Brdo, Jošani, Pećani  i Bunčić.

Divoselo – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1873. godine, uništen tokom Drugog svjetskog rata), hram Sošestvija Sv. Duha ( 1840. godine, uništen 1949. godine). Parohiju sačinjavaju : Divoselo, Čitluk, Ornice i Ribnik.

Dobro Selo – hram Sv. apostola Petra i Pavla ( 19. vijek, srušen od 1941-1945. godine), parohiju sačinjavaju : Gornji Lapac i Boričevac.

Doljani – hram Rođenja Presvete Bogorodice (1782. godine, srušen 1948. godine, započeta obnova 1990.  godine)

Lički Doljani – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1799. godine, oštećen 1941-1945. godine).

Zalužnica – hram Sv. apostola Petra i Pavla ( 1770. godine, oštećen 1941-1945. godine, obnovljen 1987. godine). Parohiju sačinjavaju : Čelina, Brakusova Draga i Podhum.

Zrmanja – hram Sv. oca Nikolaja ( spaljen 1953. godine), hram Sošestvija Sv. Duha u Klancu ( spaljen u Drugom svjetskom ratu, obnovljen 1973. godine, strado 1995.  godine). Parohiju sačinjavaju : Vrelo, Kom i Palanka.

Jošani – hram  Sv. Save ( 1881. godine spaljen u Drugom svjetskom ratu), filijalni hram Rođenja Sv. Jovana Preteče ( 1701. godine demoliran u Drugom svjetskom ratu).

Komić – hram Sv. oca Nikolaja ( 1778. godine, spaljen u Drugom svjetskom ratu, srušen nakon rata). Parohiju sačinjavaju : Komić i Poljice.

Korenica – hram Sv. Arhangela Mihaila i Gavrila ( spaljen 1943. godine, uništena arhiva i dragocjenosti). Parohiju sačinjavaju : Vranovača, Vrpile, Ponori, Oravan, Šeganovac, Mihaljevac, Jasikovac, Gradina i Kelebovac.

Kosinj – hram Sv. oca Nikolaja ( 1873. godine), hram Sv. Arhangela  u Lipovom Polju podignut ( 1803. godine). Parohiju sačinjavaju : Kosinj, Donji i Gornji i Lipovo Polje.

Krbavica – hram Sv. proroka Ilije ( stradao 1941-1945. godine), hram Pokrova Presvete Bogorodice u Trnavcu ( 1896. godine srušen 1941-1945. godine.

Donji Lapac – hram Silaska Sv. Duha ( 1789. godine, srušen nakon Drugog svjetskog rata, u izgradnji novi hram). Parohiju sačinjavaju : Praovac i Dnopolje.

Mazin – hram Rođenja Presvete Bogorodice ( 1775. godine oštećen 1941-1945. godine, otpočeta obnova 1991. godine).

Medak – hram Rođenja  Sv. Jovan Preteče ( 1688. godine, 1724. godine i 1867. godine, obnovljen 1990. godine), hram Sv. Jovana Preteče na Velebitu, kapela Sv. velikomučenika Georgija.

Mekinjar – hram Sv. Velikomučenika Georgija ( 1749. godine, spaljen u Drugom svjetskom ratu).

Mogorić – hram Prenosa moštiju Sv. oca Nikolaja ( 1766. godine, srušen 1949. godine). Parohiju sačinjavaju : Buljnize, Krčevine  i Milojevići.

Mutilić – hram Preobraženja Gospodnjeg ( 1745. godine, spaljen u Drugom svjetskom ratu). Filijalni hram Sv. oca Nikolaja na Udbini ( srušen u Drugom svjetskom ratu). Parohiju sačinjavaju : Mutilić, Udbina, Rebić, Ćojluk, Ondić, Klapavice, Poljice i Kurjak.

Nebljusi – hram Sv. proroka Ilije (1795. godine, oštećen 1941-1945. godine, obnovljen 1964 i 2003. godine). Parohiju sačinjavaju: Kruge, Melinovac, Međudražje, Skočaj i Zavalje.

Osredci – hram Sv. Petke ( 1806. godine, oštećen 1941-1945. godine), hram Pokrova Presvete Bogorodice u Tiškovcu (1874. godine, demoliran 1941-1945. godine). Parohiju sačinjavaju : Dugopolje, Kaldrma, Zavlaka, Tiškovac, Vagan i Drenovac.

Ostrvica – hram Vaznesenja Gospodnjeg ( 1840. godine, srušen u Drugom  svjetskom ratu). Filijalni hram Vozdiženija Časnog Krsta u Barletima  (srušen u Drugom svjetskom ratu). Parohiju sačinjavaju: Ostrvica i Barlete

Otočac -  hram Sv. Velikomučenika Georgija (1863. godine, obnovljen 1971. godine), hram Sv. Jovana Krstitelja u Starom Selu (1742. godine, obnovljen 1990. godine, spaljen 1992. godine), kapela Sv. oca Nikolaja u Otočcu.

Ličko Petrovo Selo – hram Sv. apostola Petra i Pavla (1892. godine, spaljen 1941-1945. godine, obnovljen 1973. godine). Parohiju sačinjavaju: Petrovo Selo. Željava, Novo Selo, Arapov Do, Rešetar.

Ploča – hram Sošestvija Sv. Duha (1719. godine, srušen do temelja 1949. godine), kapela Sv. Petke u Kiku, prenesena iz Raduča 1809. godine, srušena u Drugom svjetskom ratu. Parohiju sačinjavaju: Gornje i Donje Ploče.

Podlapača – hram Uspenja Presvete Bogorodice (1750. godine, srušen u Drugom svjetskom ratu). Parohiju sačinjavaju: Švračkovo Selo, Pišać, Tolić.

Popina Velika – hram Sv. proroka Ilije (1876. godine, djelimično stradao 1941-1945. godine).

Počitelj – hram Uspenja Presvete Bogorodice (1725. godine, srušen na Bogojavljanje 1949. godine). Parohiju sačinjavaju: Sitnik, Njegovani i Ljubojevići.

Pribudić – hram Sv. Petke (obnovljen 1902. godine, djelimično stradao 1941-1945. godine). Parohiju sačinjavaju: Pribudić i Kusac.

Raduč – hram Sv. proroka Ilije (1725. godine, obnovljen 1988. godine), Filijalni hram Sv. Luke (ruševine, izgorio prije Prvog svjetskog rata, miniran 1949. godine) Parohiju sačinjavaju: Raduč, Lipać, Vašica, Drenovac, Kruškovac.

Senj – hram Uspenja Presvete Bogorodice (1790. godina, srušen u Drugom svjetskom ratu) Parohiju sačinjavaju: Selce i Jablanac.

Smiljan – hram Sv. apostola Petra i Pavla (1765. godine, spaljen u Drugo svjetskom ratu, obnovljen 1990. godine). Parohiju sačinjavaju: Smiljan, Bužin, Karlobag, Bogdanić, Ljutaća, Selište, Ponor i Rasovača.

Srb – hram Uspenja Presvete Bogorodice (1877. godine, spaljen u Drugom svjetskom ratu, obnovljen 1970. godine, miniran 1995. godine).  Parohiju sačinjavaju: Kupirovo i Neteka.

Srednja Gora – hram Rođenja Presvete Bogorodice (1871. godine, srušen poslije Drugog svjetskog rata)

Studenci – hram Sv. apostola Jevanđelista Luke, Filijalni hram Rođenja Presvete Bogorodice (1774. godine). Parohiju sačinjavaju: Studenci, Klepovac, Sveti Marko, Kvarte, Konjsko Brdo, Mlakva.

Suvaja – hram Vaznesenja Gospodnjeg (1878. godina) i hram Sv. apostola Jevanđeliste Luke (1876. godina). Parohiju sačinjavaju: Zaklopac, Brotinja, Dabašnica, Zalužje, Gornja Suvaja, Brestovac.

Švica – hram Vaskrsenja Gospodnjeg (1742. godine, obnovljen 1990. godine). Parohiju sačinjavaju: Goriči i Bjeljevine.

Široka Kula – hram Uspenja Presvete Bogorodice ( 1892. godina, srušen u Drugom svjetskom ratu).  Parohiju sačinjavaju: Široka Kula, Lički Osik, Čukovac, Gruntuša, Ljubovo, Podovi, Klenovac, Kuzmanovača.

Škare – hram Sv. oca  Nikolaj  (1848. godine, miniran nakon Drugog svjetskog rata, obnovljen 1978. godine, oštećen 1995. godine), hram Sv. Petke u Glavacima (1777. godna, oštećen 1991. godine, izgorio u požaru 2001. godine) Parohiju sačinjavaju: Glavace i Podum.

Štikada – hram Sv. Arhangela (po predanju iz grčkog doba, srušen u Drugom svjetskom ratu), hram Sv. apostola Petra i Pavla (1905. godina, srušen u Drugom svjetskom ratu). Parohiju sačinjavaju: Kosa, Ponor, Krivokuća, Čiče, Jakšići i Duboki Do.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio