Писмо владици Герасиму од митрополита мелитопољског и запорошког Луке

Његовом Преосвештенству

Преосвећеном Герасиму

епископу Горњокарловачком

Ваше Преосвештенство, драги Владико!

Возљубљени у Господу, сабрате и саслужитељу пред Престолом Цара Славе!

Присећајући се нашег топлог општења како у време Божанствене Литургије,тако и после ње кроз разговор с вама. Знајући Ваш чврст став по питању држања канона Цркве и Вашу непопустљивост према утицају ванцрквених сила на живот Цркве, дозволите ми да скренем Вашу пажњу и да Вас обавестим о догађајима који се тренутно дешавају у вези наше Украјинске Православне Цркве.

Украјинска православна црква данас стоји на прагу нових, још страшнијих искушења од распада Совјетског Савеза. Реч је о покушајима државе да је ликвидира и о њеном насилном преузимању од стране организације под називом „ПЦУ“ на чијем је челу Епифаније Думенко. У извршавању овог задатка Црква је под невиђеним притиском на свим нивоима.

У земљи је покренута невиђена антицрквена пропагандна кампања која је превазишла чак и сличну кампању коју је водила безбожна комунистичка власт.

Заузимање храмова се наставља са новом снагом. На пример, само 2022. године, било насилним методама или као резултат незаконитих регистрационих акција државних службеника, расколници су заузели 250 храмова Украјинске Православне Цркве (за још 100, се спрема насилна заплена).

У парламенту је већ регистровано неколико предлога закона који предвиђају забрану или суштинско ограничење права Украјинске Православне Цркве. Аутори последњег су посланици повезани са гркокатолицима. Упоредо са тим, широм земље регионална и градска већа доносе одлуке о забрани функционисања парохија УПЦ у својим регионима. Николај Књажицки (унијата по вероисповести) позива да се иде још даље у гажењу закона увођењем забране УПЦ без спровођења икаквих прелиминарних испитивања статутарних докумената.

Ситуацију отежава недавна одлука Уставног суда, који признаје ауторитет антицрквеног закона развијеног за време председниковања Петра Порошенка, који има за циљ да лиши УПЦ званичног имена, што ће допринети насилном одузимању наше имовине у корист „ПЦУ“.

Спрема се правни основ да се нашој Цркви одузму главне православне светиње Украјине – Почајевска и Кијевско-печерска лавра (неки од храмова ове последње су већ де факто предати на коришћење организацији на челу са Епифанијем Думенком ).

Нападнуто је и руководство УПЦ. Конкретно, донете су одлуке о одузимању држављанства 12 епископа наше Мајке Цркве, што је основ за њихову даљу депортацију ван граница Украјине. Против једног броја епископа уведене су личне посебне економске и друге рестриктивне мере (санкције). Сличне мере предвиђене су и за још неколико десетина архијереја.

Ништа мање индикативан је и став шефа Државне службе за етнополитику и слободу савести Виктора Еленског (близак Украјинској гркокатоличкој цркви, односно Унијатској цркви), који позива на спровођење верске студије како би се утврдило да ли је Украјинска Православна Црква има црквено-канонски однос са Руском Православном Црквом (ако се такав „пронађе“, званичник планира да ликвидира 9.000 црквених општина наше Цркве). Чланови стручне комисије које је он предложио више пута су изјављивали свој крајње непријатељски однос према УПЦ.

Један број учесника ових антицрквених акција више не крије рокове за завршетак свих ових иницијатива. Планирају коначну ликвидацију Украјинске Православне Цркве, а временом би остатке Ње требало да апсорбује Думенко, око Васкрса 2023. године.

У светлу наведеног, подршка помесних православних Цркава је изузетно важна за УПЦ. Њихов заштитнички глас може постати драгоцено оруђе у одупирању уништењу наше Мајке Цркве.

По нашем мишљењу, сада у Украјини нема апсолутно никакве борбе за стварање „једне православне“ структуре или промену црквене јурисдикције. Све је много дубље и веће. У ствари, ради се о потпуном затирању истинског, канонског Православља и стварању услова за проглашење нове уније са гркокатолицима на украјинској земљи, коју имају и Епифаније Думенко и поглавар Украјинске грко-католичке цркве Свјатослав Шевчук што је од њих већ више пута речено. На овај начин биће завршена прва етапа плана покатоличења Украјине и покренута друга – интеграција Думенкове расколничке структуре у систем унијатске организације.

С обзиром на речено, усуђујем се да затражим вашу молитвену подршку и подизање Вашег гласа у одбрану канонског Православља у Украјини. Бићу вам такође захвалан што сте обавестили Вашег Предстојатеља, чланове Синода и браћу саслужитеље Ваше Цркве о процесима који се дешавају у верској сфери Украјине.

Са осећањем неизмењеног духовног поштовања, усрдно молим Господа и Његову Пречисту Мати да Вам пошаљу Свој свети благослов и да Вас чува Владичица неба и земље под Својим благодатним покровом.

Уздајући се у Вашу Богомудру и братску подршку,

Митрополит запорошки и мелитопољски Лука

.

.

.

Его Пресвященству,

Пресвященнейшему

Герасиму епископу Горнокарловацкому

 

Ваше Пресвященство, дорогой Владыка!

Возлюбленный о Господе,

собрат и сомолитвенник у Престола Царя Славы!

Вспоминая наше теплое общение как во время Божественной Литургии, так и после Её окончания, (зная Вашу твердую позицию по сохранению канонов Церкви и непримеримости к влиянию внецерковных сил на жизнь Церкви) позвольте мне отвлечь Ваше внимание, чтобы сообщить о тех событиях, которые сейчас происходят вокруг нашей  Украинской Православной Церкви.

Сегодня Украинская Православная Церковь стоит на пороге новых, еще более страшных испытаний со времен распада Советского Союза. Речь идет о предпринимаемых государством попытках Ее ликвидации и насильственном поглащении организацией под названием “ПЦУ” во главе с Епифанием Думенко. В рамках реализации этой задачи на Церковь оказывается беспрецедентное давление на всех уровнях.

В стране развернулась небывалая пропагандистская антицерковная кампания, которую даже нельзя сравнисть с аналогичной развернутой безбожной властью коммунистов.

С новой силой продолжаются захваты храмов. Так, только в 2022 году силовыми методами либо в результате незаконных регистрационных действий со стороны государственных чиновников раскольниками было захвачено 250 храмов УПЦ (еще на 100 готовятся рейдерские захваты).

В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов, которые предполагают запрет или существенное ограничение прав Украинской Православной Церкви. Авторами последних являются депутаты афиллированные с греко-католиками. При этом по всей стране областные и городские советы принимают решения о прекращении функционирования парафий УПЦ в их регионах. Еще дальше по пути попрания закона призывает пойти депутат парламента Николай Княжицкий (по своему вероисповеданию является униатом), который предлагает ввести запрет УПЦ без проведения каких-либо предварительных экспертиз уставных дкументов.

Ситуацию усугубляет и недавний вердикт Конституционного суда, признавшего правомочность разработанного еще при президентстве Петра Порошенко антицерковного закона, цель которого – лишение УПЦ Её официального названия, что будет способствовать рейдерскому захвату Её имущества “ПЦУ”.

Готовится правовая база для того, чтобы изьять у нашей Церкви главные православные святыни Украины – Почаевскую и Киево-Печерскую Лавры (некоторые храмы последней уже де-факто переданы в пользование организации во главе с Епифанием Думенко).

Нанесен удар и по управленческому механизму УПЦ. В частности, приняты решения о приостановлении гражданства 12 епископов нашей Матери-Церкви, что является обоснованием для их дальнейшей депортации за пределы Украины. Против ряда архиереев введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Подобные меры планируются и в отношении еще нескольких десятков иерархов.

Не менее показательной является позиция главы Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктора Еленского (близок к УГКЦ), который выступает за проведение религиеведческой экспертизы, чтобы установить, есть ли у УПЦ церковно-каноническая связь с Русской Православной Церковью (если таковая “обнаружится”, чиновник планирует ликвидировать 9000 общин нашей Церкви). Члены, предложенной им, эксперной комиссии неоднократно заявляли о своем крайне враждебном отношении к УПЦ.

Ряд участников этих антицерковных действий уже не скрывают сроки окончания всех их инициатив. Так, они планируют окончательную ликвидацию Украинской Православной Церкви с дальнейшим поглащением Её остатков организацией Думенко к Пасхе Христовой 2023 года.

В свете вышеизложенного для УПЦ крайне важна поддержка со стороны Поместных Православных Церквей. Их соборный голос может стать ценным инструментом в сфере противостояния разгрому нашей Матери-Церкви.

По нашему мнению, сейчас в Украине происходит отнюдь не борьба за создание “единой православной” структуры или смену церковной юрисдикции. Все гораздо глубже и масштабнее. Фактически речь идет о тотальной зачистке истинного, канонического Православия и формировании условий для провозглашения на украинской земле новой унии с греко-католиками, о чем уже неоднократно говорили, как Епифаний Думенко, так и глава УГКЦ Святослав Шевчук. Таким образом будет завершен первый этап плана по окатоличиванию Украины и инициирован второй – интеграция раскольнической структуры Думенко в систему униатской организации.

Учитывая сказанное, дерзаю просить Вас о молитвенной поддержке и возвышении Вашего голоса в защиту канонического Православия в Украине. Также буду признателен за информирование Вашего Предстоятеля, членов Синода и братьев-сослужителей Вашей Церкви о происходящих в религиозной сфере Украины процессах.

С чувством неизменного душевного уважения усердно молю Господа и Пречистую Матерь Его, да ниспошлет на Вас свыше Свое Святое благословение и да сохранит Вас Владычица Неба и Земли под Своим благодатным покровом, упованию на Ваше Богомудрие и братскую поддержку

МИТРОПОЛИТ ЗАПОРОЖСКИЙ И МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ

Scroll To Top
Descargar musica