Obnova manastira Svetog Jovana Krstitelja u Gomirju

Obnova manastira Svetog Jovana Krstitelja u Gomirju otpočela je pre nešto više od četiri godine. Među prvima obnovljen je krov i vanjska fasada na hramu, danas se privodi kraju unutrašnja obnova oltara i lađe hrama. Radovi unutrašnjeg uređenja su tekli po fazama.

U Prvoj fazi radova; sa unutrašnjih zidova hrama, obijena je stara i dotrajala žbuka, izvršeno je čišćenje između kamena, otprašivanje i pranje kamenih i otučenih zidova.

U drugoj fazi radova; nanešena je nova žbuka, tako zvana gruba žbuka, po preporuci sturuke čiji je predstavnik tokom radova davao odgovarajuće preporuke i vršio nadzor nad radovima.

U trećoj fazi radova; urađena je finalna obrada ožbukanih zidova mešavinom rimskog vapna, gašenog vapna i mermernog brašna. Zaglađivanje zidova urađeno do visokog sjaja, kako bi se dobila podloga odgovarajuća za oslikavanje hrama.

U četvrtoj fazi radova; izvršena je popravka oštećenih i dotrajalih profiliranih venaca na način da se izrade šabloni oblika i veličine kao postojeći i da se ugrade na pozicijama gde nedostaju.

U petoj fazi radova; u unutrašnjosti hrama ugrađen je aparat HS-67 prosistem za isušivanje i suzbijanje pojave kapilarne vlage  na zidovima hrama.

U toku izvođenja radova pronađeni su ostatci staroga živopisa istog pisma kao i onaj u oltaru, utvrđeno je da potiče iz perioda osamnaestoga veka, kada je i podignut ovaj zidani hram u manastiru. Sanaciju starog živopisa izvršili su radnici struke konzervatorskog odjela iz Novog Sada u saradnji sa konzervatorskim odjelom iz Rijeke.

U poodmakloj fazi radova, manastir Gomirje je obišao i Njegova Ekselencija Ministar vera u Vladi Srbije gospodin Radomir Naumov, gde se uverio da radovi na sanaciji hrama teku po planu.

Za naredni period predstoji uređenje i vraćanje na prvobitnu poziciju poda u lađi hrama, kao i  detaljna rekonstrukcija  i sanacija krova manastirskog konaka, koji se nalazi u prilično derutnom stanju. Dio radova na obnovi konaka već su započeli, a radi se o pojačavanju stubova i vraćanje u prvobitni izgled lukova na nosećim stubovima u donjem delu manastirskog konaka.

    

              

         

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004, 2005 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio