SRPSKA CRKVA DOBILA SVOG PREDSTAVNIKA U EU
IGUMAN DANILO U BRISELU

Na predlog Evropske unije, a na inicijativu srpskog pravoslavnog episkopa zapadnoevropskog Luke Kovačevića, paroh pulsko-perojski iguman Danilo LJubotina iz Eparhije gornjokarlovačke Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Hrvatskoj, imenovan je za stalnog predstavnika SPC pri EU u Briselu. On je prvi predstavnik SPC koji je dobio diplomatsko poslanje pri EU.
- Suština mog angažovanja je da zastupam interese SPC-a u EU, kao i da delujem na planu većeg približavanja i boljeg razumevanja između SPC-a i Brisela. Takođe, sada će i protok informacija sa terena o realnom i aktuelnom stanju u eparhijama i parohijama SPC-a biti brži do EU. Nastojaću da pomognem ubrzavanju procesa evropskih integracija - izjavio je za "Vesti" iguman Danilo.
Otac Danilo pripada monaškom redu sveštenstva. Završio je Bogosloviju "Sveti Sava" u Beogradu, fakultetske studije na Akademiji "Svetog Sergija",  u Parizu, a postdiplomske studije na Univerzitetu u Frajburgu u Švajcarskoj.

Vijest preuzeta iz “VESTI” iz Frankfurta, nezavisni dnevni list dijaspore na srpskom jeziku za Evropu, Ameriku i Australiju;  Obj. 23.decembar 2004, na Str 3.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio