NAKON 100 GODINA – PONOVO PRAVILA NIKODIMA MILAŠA

          
 U izdavačkoj kući Istina Eparhije dalmatinske već oko Božića 2003. biće ponovo štampana Pravila sa tumačenjima dr Nikodima Milaša. Pravila će biti štampana u dva toma u tvrdom povezu. Predgovor ovom ponovnom izdanju napisao je N
. Milošević, profesor liturgike i crkvenog prava na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Svi zaisteresovani mogu preko uredništva časopisa Krka
(
sp-manastir-krka@si.htnet.hr) da naruče željeni broj primeraka ovog kapitalnog dela crkveno-kanonskog prava.

 UVODNA  REČ

Trebalo je da prođe više od stotinu godina «provere» pa da se Pravila pravoslavne Crkve sa tumačenjima iz pera blažene uspomene bivšeg episkopa  dalmatinskog Nikodima Milaša pojave u izdanju jedne crkvene izdavačke kuće. Iako ne i kao zvanični kanonski zbornik naše pomesne Crkve, ovaj poduhvat predstavlja svojevrsno odavanje priznanja delu jednog od najznamenitijih bogoslova našega podneblja i u svetu priznatog pregaoca na polju kanonskog i crkvenog prava. Stoga odlučnost njegovog prejemnika preosveštenog episkopa Fotija u izdavanju Pravila... čini prvi ali veoma značajan korak u dostojonom vrednovanju jednog među najznačajnijim bogoslovskim delima napisanim na srpskom jeziku.
Nedostupnost - zbog jezičke barijere – klasičnih  kanonskih zbornika Vaseljenske Pravoslavne Crkve (Zakonopravila, Atinske sintagme i Pidaliona) na našim prostorima  u praksi je zadugo nadomeštana Milaševim Pravilima, sve od vremena njihovog prvog pojavljivanja krajem devetnaestoga veka (Zadar 1884). Ali, s obzirom da su Pravila poslednji put štampana 1895
/96. godine, već se duže vremena isprečavao problem nedostupnosti ovog dela. Ponovno izdavanje Pravila, pak, iako ne rešava i problem nedostatka klasičnih zbornika, uspešno ispunjava neopravdano krupnu prazninu u oblasti kanonskog prava u nas, a na korist svima onima koji su svojom službom ili ličnim interesovanjem upućeni na svete kanone i njihovo tumačenje.
Ne ocenjujući ovde detaljnije Milaševe komentare na svete kanone, koje je, uostalom, najstručnije  ocenilo vreme od celog jednog veka njihovog života i upotrebe ne samo u našoj pomesnoj Crkvi, ipak treba istaći svu onu prednost koja čini Pravila gotovo značajnijim od svih prethodnih kanonskih zbornika. Naime, dar bogoslovlja koji je posedovao i naučno umeće kojim se služio, sa jedne strane i mogućnost korišćenja dela svih prethodnih komentatora, sa druge, blažene uspomene episkop Nikodim svojim komentarima pruža izvanredno naučno delo  bogoslovsko-kanonske sadržine koje ga zasigurno svrstava u red klasika komentatora svetih kanona.

N. S. Milošević

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio