Obnova sabornog hrama Sv. oca Nikolaja
u K
arlovcu

U ponedeljak 16. maja 2005.g. između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i firme FINKO-GRAD d.o.o iz Sesveta, potpisan je Ugovor za rekonstrukciju Sabornog hrama Svetog oca Nikolaja u Karlovcu. Rok za obnovu hrama je godinu dana. Obnova hrama obaviti će se po projektnoj dokumentaciji koju je izradila firma PORTAL d.o.o iz Zagreba a nadzor na redovima voditi će firma OBNOVA SERTIĆ d.o.o iz Karlovca.
Početak obnove hrama, pokrenut je u novembru 2001.godine, kada je između Srpske pravoslavne Crkvene opštine u Karlovcu i firme Portal d.o.o iz Zagreba potpisan Ugovor o izradi projekne dokumentacije. Kako bi crkva u potpunosti vratila svoj prvobitni izgled u izradu projekne dokumentacije uključili su se najeminentniji ljudi iz te oblasti, tako da je za izradu projekne dokumentacije bilo potrebno dvije godine. Građevinska dozvola od strane Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji izdata je 23. septembra 2004. godine. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, kao naručitelj radova objavio je u Narodnim novinama 27. septembra 2004.g. javni natječaj za rekonstrukciju crkve Svetog Nikole u Karlovcu. Nakon izabranog izvođača i žalbe drugog sudionika natječaja, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, povodom žalbe sudionika javnog natječaja, 25. januara 2005.g. poništila je javni natječaj. Ponovni natječaj za izgardnju hrama raspisan je u martu 2005.g. Nakon natječaja kao izvođač radova izabrana je firma FINKO-GRAD iz Sesveta. 16. maja 2005. g. potpisan je Ugovor sa izvođačem radova a 27. maja 2005.g. u prisustvu predstavnika Ministarstva MTPR, izvođača radova, nadzora radova i sveštenika Duška Spasojevića paroha karlovačkog, službeno je i otvoreno gradilište za obnovu porušenog hrama Sv. Nikole u Karlovcu.

           

                 

                 

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004, 2005 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio