Srpska pravoslavna crkva i Svjetski savez crkava

SA HRISTOM KROZ ŽIVOT
Episkop Artemije

ZBORNIK RADOVA
Izdanje Eparhija raško-prizrenske i kosovsko-metohijske

Izvršavajući odluku Svetog Sinoda br. 3128/Zap. 1601 od 17. novembra 1994. godine, podnosim Svetom arhijerejskom Sinodu za SABOR ovaj kratki pregled istorije nastanka Svetskog Saveta crkava, i odnosa prema njemu, tj. uključenja u njega Srpske pravoslavne Crkve.

Stvaranje SSC

1. U samom nazivu „Svetski Savet crkava" sadržana je sva jeres ove psevdocrkvene organizacije. Jer sveti Oci II Vaseljenskog Sabora odogmatiše veru Pravoslavnu u JEDNU, svetu, sabornu (katoličansku) i apostolsku Crkvu, a ne u „MNOGE" od kojih bi se mogao graditi ili stvarati nekakav „savet" ili „savez", što bi bila neka „NADCRKVA".

Crkva je jedna i saborna, u njoj je sabrana sva istina, sva blagodat, sve ono što je Bog sobom doneo na zemlju i darovao ljudima, i ostavio među ljudima da se njime spasavaju. Ona je jedna i saborna jer sabira sve one koji žele spasenje u jednu celinu, u Telo Hrista Bogočoveka. Otuda i sama ideja „saveta" ili „saveza" crkava je nemisliva, nedopustiva i neprihvatljiva za svest i savest pravoslavnog čoveka.

2. Istorija Svetskog Saveta crkava ima svoju predistoriju u modernoj jeresi - svejeresi koja se naziva EKUMENIZAM. Fenomen ekumenizma nije danas nešto novo i nepoznato. O njemu se decenijama dosta piše i govori, te se s pravom može reći da se radi o jednoj veoma složenoj pojavi. Ekumenizam je, pre svega, eklisiološka jeres, jer udara na sam koren pravoslavne vere - na svetu Crkvu, nastojeći da je pretvori u jednu „ekumensku" organizaciju, lišenu svih bogočovečanskih epiteta Tela Hristovog, pripremajući time put samom Antihristu....

Pročitaj cijeli tekst!!!

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004, 2005 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio