Vaskršnja reč Episkopa Fotija

Hristos voskrese!
Po rečima svetoga apostola Pavla: ako Hristos ne usta iz mrtvih, uzalud je vera vaša; No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli (1.Kor.15,17-20). Ovim jevanđeljskim rečima sveti apostol Pavle, shodno celokupnoj apostolskoj tradiciji i predanju Crkve, potvrđuje da se Gospod Isus Hristos konačno i savršeno projavio kao Bogočovek i Spasitelj sveta upravo Svojim Vaskrsenjem iz mrtvih. Vaskrsli Hristos je suština apostolske propovedi, pa i same vere Crkve Hristove. Veliki ruski svetitelj starac Serafim Sarovski je sve ljude, svagda i u svakoj prilici pozdravljao sa rečima: Radosti moja, Hristos voskrese! Tako i mi danas, učeći se od svetih Apostola i Svetih Otaca i sledujući njihovoj tradiciji, pozdravljamo sve vas ovim najradosnijim pozdravom: Hristos voskrese! Mnogi veliki ljudi u istoriji su pokušavali, na ovaj ili na onaj način, da reše tragični problem smrti. Međutim, bez uspeha. Za većinu njih, smrt je ostala tajna od koje su bežali. Drugi su pokušavali naukom i filosofijom da reše taj problem, ali bez uspeha. Zar se i u modernoj medicini, koja u svojim pokušajima da reši problem smrti ne prezajući ni od tragičnog pokušaja kloniranja čoveka, ne krije želja za besmrtnošću? Sveta Crkva na sva ova traganja i lutanja ljudskoga duha odgovara pobedonosno svojim svedočenjem, da je Gospod Isus Hristos Svojim Vaskrsenjem iz mrtvih podario svetu rešenje ovoga tragičnog problema smrti, darujući mu Sobom i u Sebi život večni.
Otuda i mi, čestitajući svima ovaj najradosniji i pobedonosni praznik Vaskrsenja Hristovoga, molimo se Vaskrslome Gospodu da Njegovo Vaskrsenje postane suština naše vere i našega života, kako bismo već ovde i sada predokušali radost sveopšeg Vaskrsenja ka kome idemo.!

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio