Biometrija ili dobro došli u digitalni konc-logor

1. Lične karte sa biometrijskim čipom su ''naša međunarodna obaveza''.

Ne postoji međunarodno tijelo koje propisuje ''obaveze'' za lična dokumenta suverenih država (bar ne još uvijek) na globalnom nivou. Čak ni na nivou EU, takva obaveza ne postoji, mada je sada u toku proces propisivanja pasoša EU zemalja sa biometrijskim čipom.

2. Sve zemlje EU imaju ovakve lične karte (tvrdnja lansirana preko RTS-a).

Većina zemalja EU nema ovakve lične karte, a čak i one koje imaju lične karte sa biometrijskim čipovima većinom ih ne vezuju za centralnu bazu podataka, tako štiteći privatnost soptvenih građana.

3. Sve susjedne zemlje imaju ovakve lične karte.

Ni jedna susjedna zemlja nema ovakve lične karte. Slovenija i Hrvatska su uvele plastificirane lične karte sa većim stepenom zaštite, ali bez biometrijskih čipova i centralizovane baze podataka.

4. Nove lične karte su ''bezbjednije''.

Upravo je suprotno slučaj. Kao prvo, centralizovane baze podataka su podložne ''hakerisanju'', i takvi slučajevi su česta pojava u tehnološki razvijenijim zemljama od Srbije. Na primjer, novi holandski biometrijski pasoši su nedavno ''hakovani'', kao i centralna baza podataka Veteranske administracije u SAD, gdje je preko 2,2 miliona dosijea američkih ratnih veterana ''ukradeno''. Kao drugo, greške na ovakvim ličnim kartama je mnogo teže ispraviti i, ako dođe do pogrešne identifikacije, njen nosilac može da ima ogromne probleme, morajući da dokazuje policiji, državnim organima i računarima u centralnoj bazi podataka da je u pitanju greška.

5. Nove lične karte se ne mogu koristiti za praćenje ljudi.

Svaki put kada budete legitimisani za bilo koju transakciju koja zahtijeva očitavanje vaše lične karte, trag o tome ulazi u centralnu bazu podataka. Na osnovu ovih tragova, država, kao i svako drugi ko bude imao uvid u bazu podataka, moći će da napravi ''mapu'' vaših kretanja, kupovine, prodaje, navika, itd. A kad u sledeću generaciju čipova budu ugrađeni RFID čipovi koji su minijaturni radio-odašiljači, onda će svaki vaš pokret biti vidljiv – u realnom vremenu.

Preuzeto sa: www.zazivot.or

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004, 2005 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by S.eRGio