Obnova hramova u parohiji gračačkoj

Blagoslovom Nјegovog Preosveštenstva Episkopa gornjokarlovačkog g. Gerasima, započeti su radovi na obnovi hramova u mestima Mala Popina, Štikada i Zrmanja.

Hram Silaska Svetog Duha na Apostole u mestu Mala Popina, za vreme poslenjeg rata devastiran je i zapaljen 1995. godine. Zahvaljujući dobrovoljnim prilozima vernika, poreklom iz ovog kraja, a posebno gospodinu Đuri Budimiru iz Kanade, na hramu je počela obnova 2018-2019. godine. Urađena je betonska serklaža na hramu i zvoniku, kao i kompletna drvena konstrukcija krova i zvonika. U narednom peridu na hramu u Maloj Popini završiće se limarski radovi. O zidanju ovog hrama nema tačnijih podataka sem da je na vojnoj karti Habzburšske monarhije iz 1774/1775 ucrtana kao kapela.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla u Štikadi, sazidan je u periodu od 1898. do 1899. godine, po projektu poznatog austrijskog arhitekte Hermena Bolea, a oštećen je za vreme Drugog svetkog rata. Nakon rata, kumunističke vlasti hram Svetih apostola Petra i Pavla pretvorili u zadružnu štalu. Sredstvima Ministarsva kulture Republike Hrvatske, hram u Štikadi je u fazi obnove. Do sada je izvršeno armiranje zidova kao i izrada lučnih armiranih nosača (za budući svod na lađi hrama) kao i pokrivanje zvonika.

Zahvaljujući dobrovornim prilozima vernika proreklom iz ovog kraja, počela je obnova hrama Svetog oca Nikolaja u Zrmanji. Na hramu je obnovljena kapa zvonika i prekrivena falcanim limom. Krst na zvoniku hrama darivao je gospodin Željko Vojnović iz Zrmanje, trenutno nastanjen u Novom Sadu. Na hramu je zamenjena stolarija a na zvoniku su postavljene nove grilje.

Scroll To Top
Descargar musica