Obnova hrama Svetog Nikole u Puli

Crkva Sv.Nikole u Puli primjer je izvrsno sačuvane arhitekture iz razdoblja sredine ili druge polovine 6. vijeka. Temeljnu rekonstrukciju je imala oko 1200. godine. Uz vrata su dva velika prozora, vjerovatno iz istog razdoblja kao i portal, a iznad prozora su ploče s natpisima: jedna na latinskom, jedna na grčkom. Isklesani latinski tekst spominje obnovu crkve u doba pulskog podestata Marina Malipiera i dužda Nikole da Pontea, 1583. godine. Natpis definiše da je crkva Sv. Nikole namijenjena izbjeglicama pred turskim osvajanjima iz Nauplije (grad na Peloponezu) i Kipranima . Može se pretpostaviti da današnji izgled donjega dijela pročelja, sada u predvorju crkve, potiče iz vremena obnove crkve zabilježene na tom natpisu. Godine 1962. crkva je djelimično bila  restaurisana i pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

U istraživačkim  radovima u unutrašnjosti crkve, u apsidi i na bočnim zidovima, otkriveni su ostaci izvorne vapnene pokrovne žbuke, koja je sačuvana.

U crkvi se nalazi ikonostas grčkog majstora Tomiosa Batosa iz 18. vijeka. Nažalost crkva je 1993. obijena i opljačkana ,( još uvijek od strane nepoznatih počinitelja), kada je sa ikonostasa skinuto i odneseno 14 ikona neprocjenljive vrijednosti, zajedno sa još mnogo crkvenih relikvija i dragocijenosti koje su se nalazile u crkvi. Predhodnih godina, zahvaljujući najprije vjernicima, i svim drugim priložnicima naše parohije, oslikana je nova kompozicija ikona,  izrađen crkveni interijer u drvenom duborezu, građevinski gledano, crkva je  većim dijelom renovirana,  a ikonostas u potpunosti restaurisan.  Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa gornjokarlovačkog G.Gerasima, odobrenjem nadležnog Konzervatorskog Odjela iz Pule, a finansijskoj pomoći Grada Pule i vjernika naše parohije, u protekla dva mjeseca su izvedeni radovi kompletnog unutrašnjeg uređenja hrama. Radovi su se sastojali od sanacije i zaštite zidova oštećenih kapilarnom vlagom, pripremnih radova, krečanja kompletnog hrama i zamjenom dotrajale stolarije ( prozora) u samoj priprati hrama. Ovom prilikom zahvaljujemo svim ktitorima i priložnicima naše drevne Svetinje.

Crkva je dobila onaj sjaj i izgled koji joj priliči  kao bogomolji koja odolijeva 15. vijekova svoga postojanja.

 

Protojerej-stavrofor Goran Petković, paroh pulsko-perojski

Scroll To Top
Descargar musica