Nastavak humanitarnih aktivnosti na petrinjskoj parohiji

U cilju pružanja pomoći stanovništvu čiji su domovi i zgrade ekonomije nakon zemljotresa kategorizovani kao objekti sa visokim stepenom oštećenja, Crkvena opština Petrinja je u prethodnom periodu sprovela niz aktivnosti čiji je primarni cilj bio osiguravanje građevinskog materijala kao najtraženijeg vida pomoći, kako bi se oštećeni objekti stavili u funkciju. Pored građevinskog materijala, osigurana su sredstva za kupovinu jedne kuće, sanaciju oštećenog krovišta, kupovinu kućnih aparata i motokultivatora.

Ovom prilikom se srdačno zahvaljujemo Gradu Novom Sadu i Fondu za izbegla i raseljena lica Pokrajinske Vlade Vojvodine na čelu sa direktorom Fonda g. Duškom Ćutilom, Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj, Humanitarnoj organizaciji “Srbi za Srbe”, g. Krešimiru Macanu iz Zagreba, kao i svim plemenitim ljudima koji su pružili ruku punu ljubavi i milosrđa.

Sredstvima Grada Novog Sada u iznosu od 26.000,00 evra izvršena je kupovina građevinskog materijala za porodicu Milana Stojakovića iz Madžara, Steve Karaice iz Tremušnjaka, Stanka Šerbedžije iz Luščana, dok je za porodicu Zdravka Popovića iz Luščana izvršena kupovina kuće u Donjoj Bačugi sa jednim hektarom poljoprivrednog zemljišta.

Sredstvima Mitropolije zagrebačko-ljubljanske izvršena je kupovina građevinskog materijala za porodicu Živka Raka iz Mošćenice, Steve Trkulje iz Petrinje, Nikole Obradovića iz Donje Bačuge, Milana Kulovića iz Luščana, Nebojše Bunčića iz Velikog Šušnjara, dok je na kući Ivanke Boričić iz Petrinje izvršena sanacija oštećenog krovišta.

Sredstvima HO “Srbi za Srbe” u iznosu od 11.000,00 evra izvršena je kupovina građevinskog materijala za porodicu Zorana Polimca iz Banskog Grabovca i motokultivatora za porodicu Zorana Dragića iz Moštanice.

Sredstvima g. Krešimira Macana iz Zagreba osiguran je građevinski materijal za porodicu Lazara Polimca iz Banskog Grabovca.

Za Jovana Jovančevića iz Petrinje, Božanu Svilokos iz Jošavice, Miću Miljevića iz Luščana, Zorku Šaponju iz Male Paukove, Nenada Ivkovića iz Drljača, Ljubicu Prečanicu iz Gornje Bačuge osigurali smo pomoć u vidu kućnih aparata.

Pozivamo sav bogoljubivi narod da i u narednom periodu nastave sa pomaganjem naroda Božjeg na Baniji.

 

Protoprezviter Saša Umićević, paroh petrinjski

 

Scroll To Top
Descargar musica