Knjige

Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“ je osnovana 2009. godine i do danas u okviru nje izlazi časopis Sveti Sava Gornjokarlovački kao i druge publikacije teološkog i istorijskog sadržaja.

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН СРБА рођених у Епархији горњокарловачкој

Biografski leksikon Srba rođenih u Eparhiji gornjokarlovačkoj

Аutor: Gerasim episkop gornjokarlovački
Edicija:
Biografije
Objavljeno:
2022.
Broj strana:
438
Izdavač:
Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Мartiria“

Bože moj, u Tebe se uzdam – Sveti sveštenomučenik Sava (Trlajić) Episkop  sremski i gornjokarlovački 1884–1941

Autor: Đakon Budimir Kokotović
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2022.
Broj strana: 503
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Dobri pastir karlovačkog Vladičanstva
Simeon Zloković (1911-1990)

Autor: Đakon Budimir Kokotović
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2020.
Broj strana: 537
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Беседе епископа Симеона Злоковића-књига прва

Besede episkopa Simeona Zlokovića-knjiga prva

Priredio: o. Duško Spasojević
Edicija: Omilitika
Objavljeno: 2004
Broj strana: 378
Izdavač: Istina, Martiria

Besede episkopa Simeona Zloković-knjiga druga

Priredio:  o. Duško Spasojević
Edicija: Omilitika
Objavljeno: 2009
Broj strana: 314
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Besede Episkopa Simeona Zloković-knjiga treća

Priredio:  o. Duško Spasojević
Edicija: Omilitika
Objavljeno: 2010.
Broj strana: 367
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Nekanonsko pravoslavlje-raskoli i sekte

Autor:  Gerasim episkop gornjokarlovački
Edicija: Istorija
Objavljeno: 2009.
Broj strana: 160
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Izvori hrišćanskog mističkog predanja (od Platona do pseudo-Dionisija Areopagita)

Autor:  Endrju Laut
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2009
Broj strana: 399
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Sveti Jovan Damaskin-tradicija i originalost u vizantijskoj teologiji

Autor:  Endrju Laut
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2010.
Broj strana: 442
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Novi svedoci Vaskrslog Hrista

Autor:  Dimitrije Plećević
Edicija: Istorija
Objavljeno: 2010.
Broj strana: 68
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Snaga bogosluženja-doprinos o. Aleksandra Šmemana liturgičkom bogoslovlju

Autor:  O. Georgije Basudis
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2011
Broj strana: 491
Izdavač:  Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Pravoslavna askeza-ključ za novu viziju čoveka

Autor:  Sergej Sergejevič Horuži
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2010.
Broj strana: 379
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Sveta Zemlja

Autor:  Nađa Izraeli
Edicija: Sveta Zemlja-vodiči
Objavljeno: 2011.
Broj strana: 348
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Evharistijska ontologija

Autor:  Prezviter Nikola Ludovikos
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2011
Broj strana: 298
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Monografija manastira Gomirje

Autor:  Snježana Orlović
Edicija: Istorija
Objavljeno: 2011
Broj strana: 175
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Mihajlo barun Mikašinović od Zmijskog polja

Autor:  Dr. Đuro Zatezalo
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2011.
Broj strana: 150
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Aristotel na Istoku i Zapadu

Autor:   Dejvid Bredšou
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2012.
Broj strana: 449
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Poziv Božiji, duhovni put, pričasnost slavi Božijoj

Autor:  Panajotis Ar. Ifandis
Edicija: Savremeno bogoslovlje
Objavljeno: 2016.
Broj strana: 344
Izdavač:  Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Šematizam Eparhije gornjokarlovačke

Autor: Snježana Orlović
Edicija: Istorija
Objavljeno: 2017
Broj strana: 431
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Monografija manstira Gorica

Autor:  Snježana Orlović
Edicija: Istorija
Objavljeno: 2017
Broj strana: 175
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Kroz život i djelo Nikole Tesle 1856-1943) od Smiljana i Gospića do poslednjih dana ovozemaljskog života

Autor:  Saša Lončina
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2017
Broj strana: 55
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Pravoslavni Episkop Sergije Kaćanski (1813-1859)

Autor:  Đakon Budimir Kokotović
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2018.
Broj strana: 62
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Sava, episkop gornjokarlovački

Autor:  Arhimandrit mr Naum (Milković)
Edicija: Biografija
Objavljeno: 2018.
Broj strana: 134
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Grobna mesta arhijereja Karlovačkog vladičanstva

Autor:  Đakon Budimir Kokotović
Edicija: Istorija, biografije
Objavljeno: 2018.
Broj strana: 209
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Karlovački Minej – Molitveno pravilo svetih ispovednika i mučenika gornjokarlovačkih

Autor:  
Edicija: Bogoslužbene knjige
Objavljeno: 2023.
Broj strana: 190
Izdavač: Izdavačka ustanova Eparhije gornjokarlovačke „Martiria“

Scroll To Top
Descargar musica