Пријемни испит за упис у први разред Богословије 2021. године

На основу уредбе о богословским школама и условима уписа у Богословије Српске православне цркве Епархија Горњокарловачка објављује

К О Н К У Р С

За упис у I разред Богословија СПЦ за школску 2021/22 годину, који садржи следеће услове:

1. да кандидат није старији од 18 година;
2. да није ожењен;
3. да је душевно и телесно здрав;
4. да кандидат има развијен слух и глас за појање;
5. да кандидат има основно знање катихизиса и познавање Господњих и Богородичиних празника, као и знање из сфера опште културе;
6. да је завршио основну школу, најмање са добрим успехом и примерним владањем;

Молбе за пријем подносе се одмах надлежном архијереју, преко надлежног парохијског свештеника.

Уз молбу прилажу се следећа документа:

а) оригинал извод из матичне књиге крштених, издат од надлежног пароха;
б) сведочанство о завршеној школи, заједно са ђачком књижицом и оценама;
в) лекарско уверење да је кандидат душевно и телесно здрав;
г) уверење надлежног парохијског свештеника о владању и подобности за свештенички чин и да није ожењен;
д) писмени пристанак родитеља/старатеља да кандидат може учити богословију;
ђ) писмену обавезу своју и својих родитеља/старатеља, потврђену од надлежног пароха, да ће уредно уплаћивати управи Богословије одређени допринос за своје издржавање у интернату школе.

Пријемни испит кандидата за пријем у Епархију Горњокарловачку одржаће се 02. јула 2021. г. (петак) у просторијама Епархијског двора Епархије горњокарловачке, поред Саборног храма на старом тргу у Карловцу, са почетком у 10:00 часова.

Напомена: Потребну документацију доставити до 30. јуна 2021. године, на адресу: Vranyczanyeva 6, 47000 Карловац, Р. Хрватска, са назнаком за конкурс.

Scroll To Top
Descargar musica