Конкурс за упис у први разред Богословије 2022. године

На основу уредбе о богословским школама и условима уписа у Богословије Српске православне цркве, Епархија Горњокарловачка објављује 

К О Н К У Р С

За упис у први разред Богословија Српске православне цркве за школску 2022/23 годину, отворен до 30. августа 2022. године, а који садржи следеће услове:

  1. да кандидат није старији од 18 година;

  2. да није ожењен;

  3. да је душевно и телесно здрав;

  4. да кандидат има развијен слух и глас за појање;

  5. да кандидат има основно знање катихизиса и познавање Господњих и Богородичиних празника, као и знање из сфера опште културе;

  6. да је завршио основну школу, најмање са добрим успехом и примерним владањем;

Молбе за пријем подносе се одмах надлежном архијереју, преко надлежног парохијског свештеника.

Уз молбу прилажу се следећа документа:

а) оригинал извод из матичне књиге крштених, издат од надлежног пароха;

б) сведочанство о завршеној школи, заједно са ђачком књижицом и оценама;

в) лекарско уверење да је кандидат душевно и телесно здрав;

г) уверење надлежног парохијског свештеника о владању и подобности за свештенички чин и да није ожењен;

д) писмени пристанак родитеља/старатеља да кандидат може учити богословију;

ђ) писмену обавезу своју и својих родитеља/старатеља, потврђену од надлежног пароха, да ће уредно уплаћивати управи Богословије одређени допринос за своје издржавање у интернату школе.

 

Документацију је потребно доставити до 30. августа 2022. године на адресу: Мажуранићева 4, 47000 Карловац, Република Хрватска, са назнаком за конкурс.

 
 
 
Scroll To Top
Descargar musica