Iz sadržaja : Sv. Sava Gornjokarlovački br.11

 

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
SVOJOJ DUHOVNOJ DECI
O BOŽIĆU 2006. GODINE

PAVLE

PO MILOSTI BOŽJOJ PRAVOSLAVNI ARHIEPISKOP PEĆKI, MITROPOLIT BEOGRADSKO-KARLOVAČKI I PATRIJARH SRPSKI, SA SVIM ARHIJEREJIMA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, SVEŠTENSTVU, MONAŠTVU I SVIMA SINOVIMA I KĆERIMA NAŠE SVETE CRKVE: BLAGODAT, MILOST I MIR OD BOGA OCA, I GOSPODA NAŠEGA ISUSA HRISTA, I DUHA SVETOGA, UZ RADOSNI BOŽIĆNI POZDRAV:

MIR BOŽJI – HRISTOS SE RODI!

„...Zaista, velika je tajna pobožnosti:
Bog se javi u telu, opravda se u Duhu,
pokaza se anđelima, propovedi se
neznabošcima, verova se u svetu, vaznese se u
slavi”(I Tim. 3,16).

Ove reči apostola Pavla najpotpunije oslikavaju svu lepotu božićne radosti u kojoj smo mi, draga deco duhovna, istinski učesnici velike tajne Božjeg silaska sa Neba na zemlju i čovekovog uznošenja sa zemlje na Nebo i sedenja sa desne strane Oca. A to je, u suštini, bogosinovstvo svakoga čoveka koji to poželi delatnom verom. Sin Božji je došao da nas pozove u neprolazno Carstvo Božje i uvede nas u stvarnost večnog života, budući da je On, Gospod naš, uvek Put, Istina i Život (Jn 14, 5)...

Rođenje Hristovo - Božić
o. Slaviša Simaković

Božić je jedan od najrodosnijih hrišćanskih praznika, jer na taj dan Sveta Djeva Marija u Vitlejemskoj pećini rađa Sina Božijeg, Spasitelja svijeta Gospoda Isusa Hrista. Tajna nedokučiva - Sina Božiji uzima čovječije tijelo na sebe i postaje čovjek, budući istovremeno i Bog. Radost neizreciva - ljudska priroda zaražena i izopačena grijehom, a Bog šalje Sina svoga Jedinorodnog da je oboži, da podigne pali rod ljudski i da prinese žrtvu za otkup svih. Nije li to najčudesniji događaj u istoriji roda ljudskog. Ljudi pali u grijeh a Bog odluči da im pošalje Spasitelja, i to ne bilo koga, nego lično Sina Svoga koji ne samo da spasava, već i svojim primejrom poučava i upućuje na put spasenja. Šta je uzrok svemu tome???

U susret praznicima
Božić – Vitlejemska svetlost

   Na Božić slavimo rođenje Hrista Sspasitelja, slavimo snishoždenije Gospodnje, slavimo Njegovu ljubav ka ljudskome rodu, slavimo silazak Svjetlosti  u tamu, svjetlost bogopoznanja u tami grijeha bogoodstupništva, u tamu u kojoj se čovjek zapleo  kroz svoju gordost, a koja je izvor svih grijehova. Ljudski grijeh je uzročnik rađanja Sina Svevišnjega, Sina Jedinorodnoga. Mi u vjeri ispovijedamo: ,,Koji je radi nas ljudi i radi  našega spasenja sišao sa nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao Čovjek”. Iz ispovijedanja vjere o  rođenju hrista Spasitelja, postavlja se pred nas, našu dušu, našu savjest i vjeru pitanje: Radi koga i radi čega se ovaplotio i rodio Hristos Spasitelj? Odgovor je kratak: Radi nas ljudi i radi našega spasenja. Ujedno se postavlja pitanje: Šta smo to mi učinili da je Spasitelj došao da nas spase?
     Poznavanje početka je osnova poznavanja cilja kome težimo. Radi toga počnimo ukratko od  samoga početka. Po stvaranju nevidljivog i vidljivog svijeta, na kraju Bog stvara biće slično sebi, bogoliko biće, stvara čovjeka. Čovjek-kako to lijepo i gordo zvuči – čovjek - sličan Bogu. Adam je imao jedini sreću od svih stvorenja da je sličan Tvorcu, da obitava u Njegovoj blizini i da ga obasjava Njegova svjetlost, da opšti sa svojim Tvorcem i da bude blažen.To blaženstvo bi trajalo kroz svu vječnost da ne bješe uzročnika grijeha-gordosti. Kroz gordost je ušao grijeh u Adama, a načinivši grijeh, Adam je izgubio bogolikost koju je do tada imao. Nestaje svjetlosti koja ga je do tada obasjavala. Tama je počela da uzima svoj danak, a Adam je počeo da hodi po grehovnim nezasitim željama, da se udaljava od svjetlosti, da ponire sebe i ljudski rod do adskog tamnila, vječne tame. Radi toga dolazi Sin Svjetlosti - Sin Jedinorodni, Hristos Spasitelj.
     Poslije pada u grijeh Adam je izgnan iz raja, ali Bog mu daje obećanje da će se iz njegova roda roditi Izbavitelj - Spasitelj svijeta. Dok je Adamovo potomstvo hodilo kroz mračne tunele grijeha, Otac naš nebeski je uvijek nalazio načina kako da nas ispravi i vrati na pravi put. On nam šalje sveteljude -  proroke-koji ljudskom rodu u tami objavljuju Svjetlost, objavljuju Boga i da On brine o čovjeku. Na kraju, kada dođe punoća vremena, Bog šalje anđela da najavi rođenje Preteče koji prethodi Spasitelju,  da pripremi rod ljudski za doček Spasitelja. On pripreme počinje sa pozivom: ,,Pokajte se , jer se približi Carstvo Božje”. Radi čega ljudi bi trebali da se pokaju?  Radi grešnosti. Radi toga, što pokajanje vodi u prvobitno stanje čovjeka, u carstvo Božje. Bog šalje anđela da blagovijesti Prečistoj da će roditi Spasitelja svijeta, koji će biti začet od Duha Svetoga, koji će postati čovjek. On, Bog, postaje čovjek-Bogočovjek...

Žička beseda Svetoga Save o pravoj veri
u prevodu vladike Atanasija (Jevtića)

        (1) Braćo i prijatelji i oci i čeda bogozvanoga, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanske dogmate. I čuvši ove svete reči stavite ih, braćo, u srca vaša i u savesti duša [vaših] i pred oči uma [vašeg], i razumite ih.
     (2) Premilosrdni i čovekoljubivi Bog, imajući neizmernu milost prema rodu ljudskom, prikloni nebesa i siđe na zemlju, i Svojim božanskim domostrojem i dobrovoljnim podnošenjem mnogovrsnih stradanja božanskog tela [Svog], prosveti rod naš; i posla u sav svet Svete Apostole, rekavši im: "Idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha". Ali pošto oni sami do nas ne dođoše, to oci naši, čuvši u istini reči njihove, poverovaše im. I preblagi Bog, Koji ima beskrajnu milost i ne želi da pogine nijedan od nas, po istoj toj prvoj zapovesti i istim načinom po nauci i propovedi Svetih Apostola uzdiže mene na ovo svetiteljstvo hoteći da preko mene "ispuni nedostatke" otaca naših; i Duhom Svojim Svetim zapovedi mi da vam objavim ovu reč svoju o vašem spasenju, koju vičuvši sa ljubavlju je sačuvajte, da bismo i mi bili zajedničari reda svetih...


 

AZBUKA POBEDE
Sveti Nikolaj Velimirović

A. Ako pobediš sve ći ti se dati, po Božjem obećanju. Ko pobijedi, dobiće sve. Eva bi prevarena i pobeđena od oca svake laži, zbog čega laž carovaše nad potomstvom njenim sve do Hrista. A kroz Hrista ponudi se pobeda svima sinovima čovečjim koji više vole pobedu od poraza.
B. Bog je izvor i jemstvo pobede tvoje nad svakim zlom. Bogom smo jaki. Svakom je poznata ona duhovna reč koju je izrekao neki Crnogorac u odgovor na podsmešljivo pitanje jednog Austrijanca: Nas i Rusa – sto miliona! Slično tome možeš i ti pobedonosno doviknuti svakome zlu koje navaljuje na te: Bog i ja jači smo od tebe!
V. Vraćaj se Bogu kad god oslabiš u borbi sa zlom. On je tvoja neiscrpna rezerva. Neprijatelju će oskudevati oružje na kraju. A tebi neće, jer je Tvorac prebogat u oružju, sili i vojsci. Ja sam Gospod nad vojskama. Njegove su vojske ne od mesa i krvi, nego plameni duhovi serafima i heruvima. Gde je Bog tu je većina. Ako budeš sam s Bogom, bićeš u većini ne samo nad ljudskim vojskama nego i nad vasionom.
G.
Gedeon beše prost težak i vršijaše pšenicu na gumnu svome kad mu anđeo javi da ga je Gospod izabrao da povede narod protiv zlih Madijanaca. Pa u strahu reče Gedeon: O Gospode, čime ću ja izbaviti narod? Gle, ja sam najmanji u narodu i u domu oca mojega! A Gospod mu odgovori: Ja ću biti s tobom, ti ćeš pobiti Madijance! Tako se i zbilo, po reči Gospodnjoj. Madijanci su bili nosioci zla i sluge satanske. Tako ćeš i ti pobiti sluge satanske. Ako se srce tvoje kad uplaši od množine bezbožnih slugu satanskih, oslušni i čućeš glas Gospodnji: Ja ću biti s tobom.

 
 

 

 
 
 

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003, 2004, 2005 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio