Pravoslavna opština u Rijeci (1720-1868) u žiži interesa medija

Iako je knjiga Pravoslavna opština u Rijeci (1720-1868), u izdanju Eparhije Gornjokarlovačke i Srpske pravoslavne crkvene opštine  u Rijeci, štampana u štampariji Srpske patrijaršije, objavljena u oktobru 2002. godine, ona je tek u martu 2003. predstavljena  u Generalnom konzulatu  Srbije i Crne Gore u Rijeci.

Zbog  državnih granica unutar kojih postoje i deluju Srpska patrijaršija, Eparhija  Gornjokarlovačka, Srpska pravoslavna crkvena opština u Rijeci, te i zbog samog mesta stolovanja Episkopa dalmatinskog i administratora Eparhije Gornjokarlovačke, gospodina Fotija, bilo je veoma teško  naći zajednički termin prezentacije koji bi odgovarao episkopu Fotiju, akademiku Petru Strčiću iz Zagreba, glavnom uredniku mr. Slobodanu Mileusniću iz Beograda, da ne izostavimo domaćine - protojerejastavrofora  Miću Kostića, generalnog konzula  Srbije i Crne gore u Rijeci, te samog autora.

No, uz poseban angažman oko koordinacije, određen je 5. mart  kao termin promocije.

Prisustvo predstavnika svih crkava koje deluju u Rijeci, predstvnika lokalne vlasti, uzvanika, odabranih sa liste javnih radnika Rijeke, potvrdilo  je da čin prezentacije knjige ima versku, naučnu i političku važnost. Ta mogućnost da se događaj može posmatrati sa  raznih aspekata, koju su uočili mediji, razlog je njihog produženog interesa koji nadilazi  knjigu samu po sebi.

Događaj nije samo registriran u štampi sa sedištem u Rijeci, već se našao i na dva TV kanala sa sedištem u Rijeci.

Infromacija o prezentaciji knjige objavljena je i  na drugoj strani  beogradske Politike, rezervisanoj za političke vesti.

Nakon prezentacije autor je  dva puta govorio za radio- emisiju  Večeras zajedno,  a zatim je dao intervju za list Novosti, koga izdaje Demokratski forum iz Zagreba.

Knjiga će biti recenzirana i za naredni broj  časopisa Fiume, koga  izdaje istoimeni centar za istraživanje istorije Rijeke sa sedištem u Rimu.

O knjizi se ponovo govorilo na dan proslave deset godina Zajednice Srba Rijeke 11. marta ove godine. Uz prisustvo gradonačelnika Rijeke i generalnog konzula Srbije i Crne Gore, zbog kratkoće vremena da knjigu pročita na njemu stranom jeziku, o svojim je istraživanjima istorije Srba u Trstu govorio profesor na katedri za istoriju tršćanskog univerziteta Marco Dogo.

Na njegovu preporuku, autor knjige je poslao jedan primerak katedri za istoriju Univerzitetu u Padovi, koji će u novembru mesecu ove godine u Trstu organizovati okrugli sto na temu solidarnosti malih zajednica na Mediteranu, na koji je kao učesnik pozvan i autor.

Glavni urednik mr. Slobodan Mileusnić se potrudio da organizira razgovor o knjizi u Budimpešti, Novom Sadu, u sedištu Matice Srpske, u pravoslavnoj opštini u Temišvaru, ali je zbog izvanrednih vremenskih prilika realiziran samo razgovor o knjizi u Budimpešti.

Razgovor u Budimpešti ( ne znam tačno kada ) je organizovala Srpska samouprava i Srpski klub. Nakon  prezentacije sadržaja knjige, razgovor je nastavljen uz brojna pitanja vezana za život Srba u Rijeci danas. Bio je očit interes Srba  iz Budimpešte  za raspravu o životu u dijaspori, o razmeni iskustava obzirom na sam status,  o tome kako efikasno organizovati plodan i kontinuiran kontakt sa matičnom državom.

Dogovorene su neke teme iz istorije Srba u Habsburškj monarhiji, koje bi povezale rad riječke i budimpeštanske zajednice Srba.

Na izložbi publikacija o riječkim crkvama, koje su u Sveučilišnoj knjižnici Rijeke izložene povodom boravka pape  u Rijeci, izložena je i knjiga o pravoslavnoj opštini, a nalazi se i na popisu elektroničkog kataloga izložbe, te elektroničkog kataloga biblioteke.

Prilike za razgovor na teme koje je pokrenula knjiga Pravoslavna opština u Rijeci (1720-1868), nisu iznesenim iscrpljene, kao što pokrenuta tematika niје za istraživanje  iscrpljena.

Autor je pozvan na naučni simpozij, koji će biti održan u Nici, Francuska, 24-26 decembra ove godine na temu Kosmopolitizam u mediteranskim gradovima . Pitanje je, kao uvek, novac.

No, verovatnije je da će u drugoj polovini godine biti, na insistiranje samog autora, organizovan razgovor o knjizi u  pravoslavnoj opštini u Temišvaru (Rumunija).

Na Temišvrskom  saboru 1790. su, naime, Rijeku predstavljali riječki trgovci Arsenije Jovanović Šakabenta i Sava Vuković- tada nastanjen u Novom Sadu, te bi razgovor o tom delu knjige, po mišljenju samog autora, bio poticajan za dalja istraživanja, kako samog autora, tako i za iznalaženje saradnika na terenu.

Široki spektar kolateralnih tema, proizašlih iz osnovne teme knjige, otvara ne samo autoru, već i drugim istraživačima, mogućnosti istraživanja delovanja pravoslavne crkve i samih vernika na širokom i, s tog aspekta, do sada  neistraženom podučju Habsburške monarhije.

Autor se nada da je ovo samo početak !
 


 


 
 

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio