Doseljavanje Srba na područje Žumberka

Žumberak je prvi dobio jaču srpsku naseobinu. Ali Manojlo Grbić, pisac dobro poznatog djela u tri knjige « Karlovačko vladičanstvo », navodi da su se prve manje srpske naseobine pojavile oko Ogulina, zatim između Modruša i Vitunja krajem vijeka. Ove zemlje pripadale su porodicama Zrinjskih i Frankopana. Zemlje koje su ostavljali povlačeći se na zapad pred Turcima, bile su puste. U to vrijeme Žumberak je bio utvrđeni grad. Po njemu je kasnije dobio naziv cijeli kraj od Metlike prema sjeveru, granicom Hrvatske i Kranjske. Prvi Srbi u Žumberku pominju se godine 1526. Zovu ih Rašanima ili Srbima. Ova prva naseobina pojačana je dolaskom veće grupe Srba u Žumberak godine 1531. Doseljenici su nazivani i Uskoci, pa se po njima i danas jedna planina u zaleđu Žumberka naziva Uskočka gora. Nikola Jurišić, hrvatski velikaš , dovodi godine 1535. u Žumberak veći broj Srba iz Bosanske krajine, iz okoline Glamoča. Godine 1538. car Ferdinand izdaje Žumberčanima prvu posebnu privilegiju. Dobivaju pravo da 20 godina uživaju zemlju koju obrađuju i na kojoj napasaju svoja stada. Privilegija je ponovljena i dopunjena 1544. godine a poslužila je kao obrazac za sve kasnije davane privilegije Srbima u Gornjoj krajini. Žumberčani uživaju i slobodu vjere. Godine 1597. u Žumberak se doseljava još 1700 duša. Poslije sporazuma u Madridu od 1617. Austrija udovoljava zahtijevima Mletačke republike i raseljava senjske uskoke. Jedna grupa uskoka dolazi te godine u Žumberak.

 U XVI vjeku dolaze manje grupe Srba u pojedina naselja jugozapadno od Žumberka prema Kapeli, zatim u dio Kranjske zvana Bela Krajina, preko Kupe, kao i u predjelu južno od ove rijeke. Godine 1544. ban Nikola Zrinjski daje dozvolu jednoj grupi Srba iz Muškovca kod Obrovca da se nasele oko Prilišća i Rosopojnika. Ovi dalmatinski Srbi naseljuju se u dvadesetak selišta i tu obrađuju zemlju  koliko god ko može. Već godine 1580. ovi doseljenici su katolici. 1597. naseljene su današnje parohije Marindol i Bojanci. Ovi su se doseljenici izdvojili od jedne grupe koja je te godine došla u Žumberak.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio