Doseljavanje Srba na područje Liča i Krmpote

Lič i Krmpote u Gorskom Kotaru dobivaju prva srpska naselja u prvoj polovini XVII vijeka. Senjski kapetan Danilo Frankol, pošto je s vojskom prodro u Ravne Kotare u Dalmaciji doveo je u ovaj kraj godine 1605. oko 700 duša, od kojih 200 vojnika. Iako su doseljenici uživali podršku vojnih vlasti, odmah su došli u sukob sa porodicom Zrinjskih. Neki od preseljenika su se iselili, a neki su primili kmetski položaj. Isto se dogodilo i sa naseobinama od Liča prema Senju i onima u Krmotama. U predjelima iza Kapele sačuvana su dva jaka naselja: Jasenak i Drežnica, i danas dvije zasebne parohije. Njih je doselio u te krajeve ogulinski veliki kapetan Gašpar Frankopan godine 1632. iz okoline Cazina u Bosni. U Gorskom Kotaru postojala su manja srpska naselja po Ravnoj gori, Smrčevoj poljani i Mrkoplju. Ova manja naselja su se stopila sa starosediocima. Ostala je manja grupa u Tuku koji je danas sastavni dio srpskomoravičke parohije.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio