Doseljavanje Srba na područje Gacke doline

Gacka dolina s podgorjem od velebita prema moru počeli su se naseljavati srpskim življem početkom  17. vijeka. Ovi krajevi nisu bili nikada pod turcima, ali su često stradali od turskih upada i pljačke. Prvi doseljenici u ovo područje nisu bili sa strane. Prebegli su od Rinika u Lici, naterani zulumom ribničkog bega. Senjski kapetan Sigmund Gušić naseljava prve Srbe oko Brloga godine 1609. ( 135 kuća sa 550 duša ). Dvije godine kasnije su Švica i Srpsko polje. Godine 1658. počinje naseljavanje i mjesta oko Otočca, Starog sela, Glavaca, Škara, Doljana i Zalužnice. Oni se kasnije šire prema Vrhovinama, Crnoj Vlasti, Turjanskom i Rudopolju. Kada je naseljavan Brlog jedan broj srpskih porodica naselio se prema Krasnu na primorskim padinama Velebita. Bilo je i manjih naselja iznad Jablanca.

 

 
   

[novosti] [eparhija] [sv.sava gk] [episkop] [istorija] [manastir]
[
publikacije] [adresar] [riznica] [apel] [linkovi]

Ћирилица

Copyright © 2003 Gornjokarlovačka Eparhija.
Designed by SeRGio