Adresar

PRAVOSLAVNA EPARHIJA GORNjOKARLOVAČKA

Adresar: Slave Raškaj 14 47000 Karlovac, Hrvatska

Tel: +385 (0)47 642 531

Faks: +385 (0)47 642 532

PRAVOSLAVNI EPISKOP EPARHIJE GORNjOKARLOVAČKE

Episkop Gerasim (Popović)

Adresar: Slave Raškaj 14 47000 Karlovac, Hrvatska

Tel: +385 (0)47 642 531

Faks: +385 (0)47 642 532

Еlektronska pošta: 

episkop@eparhija-gornjokarlovacka.hr

EPARHIJSKA KANCELARIJA

Sekretar EUO

Đakon Budimir Kokotović

Telefon: +385 (0)95 4312121

Elektronska pošta: sekretar.euo@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Sekretar Episkopa

Čtec Milenko Anđelić

Telefon: +385 (0)95 212 11 20

Elektronska pošta : sekretar.episkopa@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Računovođa EUO

Protojerej Darko Dugonjić

Telefon: +385 (0)99 430 21 21

Elektronska pošta:racunovodja.euo@eparhija-gornjokarlovacka.hr

ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO KARLOVAČKO

protojerej-stavrofor Radoslav Anđelić

Adresa: Tina Ujevića 5 47000 Karlovac, Hrvatska

Elektronska pošta:

arh.nam.ka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Mobilni: +385 (0)98 563613

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U GLINI

Jerej Goran Kalamanda Adresa: Hrvatska 20 44400 Glina, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.glina@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)44 880 615

Faks: +385 (0)44 880 615

Mobilni: +385 (0)95 5208053

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U DVORU

protonamesnik Jugoslav Maksimović

Adresa:Mile Blaževića Čađe 46 44440 Dvor, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.dvor@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)44 871 811

Faks: +385 (0)44 871 811

Mobilni: +385 (0)95 5094328

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KARLOVCU (1)

protojerej-stavrofor Radoslav Anđelić

Adresa: Tina Ujevića 5 47000 Karlovac, Hrvatska

Elektronska pošta:

prva.karlovacka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Mobilni: +385 (0)98 563613

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KARLOVCU (2)

protoprezviter-stavrofor Milidrag Stokanović

Adresa: Ambroza Vranicanija 6 47000 Karlovac, Hrvatska

Elektronska pošta:

druga.karlovacka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Mobilni: +385 (0)95 776 776 9

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KARLOVCU (3)

Protojerej Darko Dugonjić

Adresa: Dragutina Domjenića 17,  47000 Karlovac, Hrvatska

Elektronska pošta:

treca.karlovacka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Mobilni: +385 (0)99 430 2121

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KARLOVCU (4)

jerej Darko Dugonjić

Adresa:Dragutina Domjenića 17 47000 Karlovac, Hrvatska

Elektronska pošta:

cetvrta.karlovacka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Mobilni: +385 (0)99 430 21 21

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KOLARIĆU

jerej Branko Santrač

Adresa:Kolarić 67 47 220 Vojnić, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.kolaric@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)47 883 519

Faks: +385 (0)47 883 519

Mobilni: +385 (0)95 797 2549

SPCO I UPRAVA PAROHIJE KOSTAJNICI

protojerej-stavrofor Slaviša Simaković

Mobilni: +385 (0)95 8787 197

Adresa: Davorina Trstenjaka 5, 44 430 Kostajnica Еlektronska pošta:

spco.kostajnica@eparhija-gornjokarlovacka.hr

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U PETRINjI

protojerej Saša Umićević

Adresa:Vladimira Nazora 13 44250 Petrinja, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.petrinja@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)44 813 419

Faks: +385 (0)44 813 419

Mobilni: +385 (0)95 5114669

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U TOPUSKOM

protojerej Mile Ristić

Adresa:Prilaz G. Draškovića 2/a 44 415 Topusko, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.topusko@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)44 733 329

Faks: +385 (0)44 733 329

Mobilni: +385 (0)91 5850546

ARHIJEREJSKO NAMESNIŠTVO PLAŠČANSKO

protojerej-stavrofor Mićo Kostić

Adresa: Ivana Zajca 24/I 51000 Rijeka, Hrvatska

Elektronska pošta:

arh.nam.pl@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)51 335 399

Faks: +385 (0)51 324 160

Mobilni: +385 (0)91 5148250

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U GOSPIĆU/SMILjANU

jerej Dragan Mihajlović

Adresa:Specijalne jedinice policije 16 53000 Gospić, Hrvatska

Mobilni: +385 (0)97 6682641

Elektronska pošta:

spco.gospic@eparhija-gornjokarlovacka.hr

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U GRAČACU

jerej Predrag Pantelić

Adresa:K. Stepinca 82 23 440 Gračac, Hrvatska

Telefon: +385 (0)23 7890 864

Faks: +385 (0)23 7890 865

Mobilni: +385 (0)99 5962569

Elektronska pošta:

spco.gracac@eparhija-gornjokarlovacka.hr

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U DONjEM LAPCU

protonamesnik Predrag Sušić

Adresa:Maršala Tita 11 53 250 Donji Lapac , Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.donji-lapac@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)53 765 154

Mobilni: +385 (0)95 871 6269

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U DREŽNICI

protojerej Milan Simić, administrator parohije

Adresa: B. Frankopana 16,  47300 Ogulin, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.dreznica@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)47 532 475

Mobilni: +385 (0)98 1300531

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U KORENICI

protonamesnik Nikola Malobabić

Adresa:IX gardijske brigade 26 53 230 Korenica, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.korenica@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)53 756 367

Faks: +385 (0)53 756 367

Mobilni: +385 (0)95 8061838

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U OGULINU

protojerej Milan Simić

Adresa:B. Frankopana 16 47 300 Ogulin, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.ogulin@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)47 532 475

Mobilni: +385 (0)98 1300531

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U OTOČCU

protonamesnik Slađan Nikić

Adresa:dr Franje Tuđmana 5 53 220 Otočac, Hrvatska

Telefon: +385 (0)53 771 285

Mobilni: +385 (0)98 9002171

Elektronska pošta:

spco.otocac@eparhija-gornjokarlovacka.hr

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U PLAŠKOM

prezviter Saša Kremić

Adresa: I Gardijske brigade I/a 47 304 Plaški, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.plaski@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)47 573 456

Mobilni: +385 (0)99 665 6924

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U PULI

protojerej-stavrofor Goran Petković

Adresa:Peroj 19 52 215 Vodnjan, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.pula@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)52 520 654

Faks: +385 (0)52 520 654

Mobilni: +385 (0)98 9793038

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U RIJECI (1)

protojerej-stavrofor Mićo Kostić

Adresa: Ivana Zajca 24/I 51000 Rijeka, Hrvatska

Elektronska pošta:

prva.rijecka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)51 335 399

Faks: +385 (0)51 324 160

Mobilni: +385 (0)91 5148250

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U RIJECI (2)

protojerej Jovan Galamić

Adresa: Ivana Zajca 24/III 51000 Rijeka, Hrvatska

Elektronska pošta:

druga.rijecka@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)51 319 064

Mobilni: +385 (0)95 7233564

SPCO I UPRAVA PAROHIJE U SRPSKIM MORAVICAMA

protojerej-stavrofor Jelenko Stojanović

Adresa:Dokmanovići 10 51 325 Moravice, Hrvatska

Elektronska pošta:

spco.moravice@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)51 877 137

Faks: +385 (0)51 877 137

Mobilni: +385 (0)98 801051

MANASTIR ROĐENjA SVETOG JOVANA U GOMIRJU

arhimandrit Mihailo (Vukčević)

Adresa:Ribnjak 23 51 327 Gomirje, Hrvatska

Elektronska pošta:

manastir.gomirje@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)51 878188

Faks: +385 (0)51 878188

Mobilni: +385 (0)91 7814314

MANASTIR BOGORODICE TROJERUČICE U DONJEM BUDAČKOM

arhimandrit mr Naum (Milković)

Adresa:Donji Budački 6 47242 Krnjak, Hrvatska

Elektronska pošta:

manastir.trojerucica@eparhija-gornjokarlovacka.hr

Telefon: +385 (0)47 718 206

Faks: +385 (0)47 718 206

Mobilni: +385 (0)99 744-002-9

Scroll To Top
Descargar musica